LIGE NU:

Jubel: Fordobling af medicin-studerende

Region Nordjylland og Aalborg Universitet jubler over, at medicinstudiet på Aalborg Universitet nu tilføres 50 studiepladser mere. Udvidelsen vil på mange måder gavne hele Region Nordjylland, lyder det.

Både hos Region Nordjylland og hos Aalborg Universitet er der glæde over, at de fælles bestræbelser på at få øget optaget på medicinstudiet nu har båret frugt. Regeringens vækstudspil lægger nemlig op til 50 ekstra studiepladser på Aalborg Universitets medicinstudiet - en fordobling af det nuværende antal studiepladser.

- De ekstra studiepladser vil få stor betydning for hele regionen. En fortsat udvikling i Nordjylland kræver evne til at kunne rekruttere og fastholde højtuddannet arbejdskraft, ligesom lægedækning er et parameter for, om folk ønsker at bosætte sig lokalt. Aalborg Universitet og Region Nordjylland har i lang tid haft det fælles mål at få øget antallet af studiepladser på medicinstudiet. Argumenterne for at gøre det har stået i kø, og vi er glade for, at regeringen har været lydhør, siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Aalborgs borgmester jubler også

Landsdelen har behov for flere læger, for det er i dag vanskeligt at rekruttere læger til Nordjylland - både til de uddannelsesstillinger, som er forudsætning for at blive speciallæge, og til at overtage praksis fra landsdelens praktiserende læger, hvoraf mange går på pension i de kommende år.

- Derfor er det også vigtigt, at der sker noget nu. Erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at færdiguddannede læger typisk bliver boende og får arbejde i det område, hvor de er uddannet - og i endnu højere grad, hvis de kommer fra samme område, siger Ulla Astman.

Aalborg Universitets rektor, Per Michael Johansen, ser frem til, at fordoblingen af universitetets medicinstuderende kommer til at bidrage positivt til landsdelens lægerekruttering.

- Vore egne tal og erfaringer fra andre steder peger i den grad på, at det vil gøre en forskel. Godt halvdelen af de medicinstuderende, som siden 2010 er optaget på lægeuddannelsen på Aalborg Universitet, kommer fra Nordjylland. Og den store andel af de resterende medicinstuderende kommer fra Jylland. Som rektor er jeg selvfølgelig også glad for den anerkendelse af medicinstudiet, vi her får. Medarbejderne på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har på få år opbygget et fantastisk studie og et stærkt studiemiljø, siger Per Michael Johansen.

Aalborg Universitet planlægger at byde velkommen til 100 nye medicinstuderende allerede fra september 2015. På sigt er målet at hæve optaget til medicinuddannelsen til 150. Så vil universitetets andel af de optagne på medicinuddannelserne i Danmark skal svare til befolkningsandelen i Region Nordjylland.

Lars Hvilsted Rasmussen, dekan på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, mener desuden, at lægeuddannelsen i Aalborg vil kunne bidrage til en ny generation af læger med en højere grad af fokus på patienten.

- Uddannelsen I Aalborg adskiller sig fra de andre lægeuddannelser i den måde, det faglige indhold læres. Fra studiets start til slut er patienten omdrejningspunkt i læringen, hvad enten det handler om anatomi, fysiologi, etik eller kommunikation, siger dekanen.