LIGE NU:

Jutlander Bank i en corona-tid: Første kvartal er mindre tilfredsstillende

Trods corona kommer Jutlander Bank ud med et positivt kvartalsresultat, da vækst i den primære indtjening sikrer overskud på trods af større nedskrivninger og markante kursfald.

Jutlander Bank kom ud af første kvartal 2020 med et resultat før skat på 13 millioner kroner mod 96 millioner i samme periode af 2019. Efter skat lyder resultatet på 14 millioner kroner mod 79 millioner i fjor.

Resultatet betegner banken selv som ”mindre tilfredsstillende”.

- Det er jo samme historie, der lyder fra stort set samtlige pengeinstitutter: Første kvartal blev præget af højere nedskrivninger og negative kursreguleringer, efter at samfundet lukkede ned på grund af corona-krisen, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.

- Den positive historie i Jutlander Bank er dog, at vi – midt i al ulykken – har forøget vores indtjening på den primære bankdrift, tilføjer Per Sønderup.

Bankens netto rente- og gebyrindtægter steg med 13 millioner kroner, fra 185 millioner i 2019 til 198 millioner i 2020.

Stigningen i indtægterne kunne dog ikke stå mål med de stigende udgifter, der blev udløst af nedskrivninger og kursfald på bankens beholdning af værdipapirer.

Nedskrivninger på udlån er en udgift på 15 millioner kroner, hvor banken i første kvartal 2019 kunne tilbageføre nedskrivninger for netto 5 millioner.

- Vi har endnu ikke registreret væsentlige tab som følge af corona-situationen. Men selv om Folketinget har iværksat forskellige hjælpepakker, må vi forvente, at nogle af bankens kunder vil få det økonomisk svært fremover, konstaterer Jutlander Banks ordførende direktør.

Også Jutlander Banks kursreguleringer blev ramt af coronaen, der betød en hård opbremsning af økonomien i hele verden. Det skabte store kursfald på aktiemarkederne og stigende renter.

Jutlander Banks overskudslikviditet er primært placeret i danske stats- og realkreditobligationer. De stigende renter betød negative kursreguleringer på obligationerne, og samtidig blev bankens beholdning af børsnoterede aktier også ramt af kursfald.

På baggrund af de negative effekter af corona-krisen har Jutlander Bank nedjusteret sine forventninger til årsresultatet med 50 millioner kroner.