Kæmpe underskud i NT - busruter lukkes

Underskud i den kollektive trafik tvinger politikerne til besparelser.

De stærkt øgede udgifter til brændstof har betydet, at den kollektive trafik er blevet væsentligt dyrere at drive - og det får nu konsekvenser. Det store underskud i den kollektive trafik bliver nemlig ikke dækket af staten, som regionens politikere håbede, oplyser NT.

Det betyder, at der bliver nedlagt afgange - og enkelte sommerruter aflyses. I hvert fald, hvis det står til Udvalg for Regional Udvikling og Innovation, der er kommet med forslag til, hvilke ruter man kan ændre på.

Færre busser

Ændringer betyder, at der vil være færre afgange på 25 forskellige regionale busruter fra august 2023. 

Det vil især dreje sig om aftentimerne og i weekenden. De to sommerruter (99 og 92) mellem Blokhus og Skagen samt Aalborg og Fårup Sommerland lukkes helt.

Regionsrådet i Region Nordjylland havde håbet, at staten ville kompensere for de øgede udgifter. Da det ikke skete, besluttede Regionsrådet i oktober, at tilpasse budgettet for kollektiv trafik i 2023-25. Samlet set er underskuddet i den treårige periode på 65 millioner kroner. Herefter forventes en normalisering af priserne.

- Beslutningen om besparelser på den regionale kollektive trafik er nødvendig på grund af den aktuelle økonomiske situation, som vi ikke bliver kompenseret for af staten. Vi har med NT lavet et forslag, der tager hensyn til, at man kan komme til og fra uddannelsesinstitutioner og vi har også haft fokus på at bevare natbusserne, siger Peder Key Kristiansen (S), der er formand for udvalg for Regional Udvikling og Innovation i Region Nordjylland.

Vil ikke lukke ruter

Udvalget har taget stilling til forskellige scenarier for besparelser og har haft stort fokus på at undgå lukning af hele ruter, ligesom det har været vigtigt at sørge for god kollektiv trafik til og fra uddannelsesinstitutioner, fortæller Peder Key Kristiansen.

- 65 millioner kroner er et stort beløb. Vi har gjort hvad vi kan, for at reducere på andre områder af budgettet for regional udvikling i regionen, men tilbage står desværre, at vi skal spare 29 millioner kroner på driften af bus og tog for at få regnestykket til at gå op.

Regionsrådet skal i sidste ende tage endelig beslutning til besparelserne. Det sker efter planen på et regionsrådsmøde 27. februar.

- Det her er ikke godt for den kollektive trafik eller for sammenhængskraften. Vi synes, at det er en rigtig utilfredsstillende situation, som vi gerne ville have været foruden, siger udvalgsformanden.

Besparelserne på driften skal først træde i kraft fra august 2023.

Se forslagene

 • Rute 50 (Aalborg – Nibe – Løgstør): En dobbelttur hverdagsaftener, fx Løgstør – Aalborg kl. 18.30 samt Aalborg – Løgstør kl. 19.45 foreslås nedlagt pga. dårlig benyttelse.

 • Rute 52 (Aalborg – Støvring – Aars – Aalestrup) (Hovednet Vest): Afgange som er sat ind i Hovednet Vest projektet og som ikke videreføres i Fremtidens Kollektive Trafik forslås nedlagt. For rute 52 vedrører det 1152 køreplantimer, hvoraf Region Nordjylland finansierer 78,9% - Hverdage: o Aars – Aalestrup kl. 9.50, 11.02, 20.15 og 21.15. o Aalestrup – Aars kl. 10.25 og 11.25. - Weekender: o Aars – Aalestrup kl. 10.10, 12.10, 14.02, 17.05 og 19.02. o Aalestrup – Aars kl. 10.47, 12.47, 13.34, 15.45, 17.47, 19.35 og 22.35

  Tre dobbeltture Aalborg – Aars på hverdage nedlægges. Samtidigt kan en D-kontraktbus opsiges. En dobbelttur morgen kører meget tæt på andre afgange, og er ikke længere så benyttet, at de ikke kan være i andre busser. En dobbelttur formiddag og aften vurderes desuden være mulige at nedlægge. - Vedrører Aalborg – Aars kl. 6.12, 9.40 og 0.15 - Aars – Aalborg kl. 5.12 og 11.03. - Aars – Aalborg kl. 20.12 og 22.02 slås sammen til én fremtidig afgang kl. 21.18.

 • Rute 57 (Hobro - Nørager - Aars - Løgstør – Fjerritslev) (Hovednet Vest): På rute 57 er der meget få passagerer med i weekenden mellem Løgstør og Fjerritslev, så det foreslås at nedlægge kørsel på denne strækning. Det svarer til to afgange tur/retur pr. dag.

 • Rute 64 (Viborg - Vammen – Hobro): På rute 64 Viborg - Hobro ønsker Region Midtjylland at reducere ruten med 1/3, hvilket også giver nogle besparelser på den del der kører i Region Nordjylland. Afgange rettet mod pendlere og uddannelsessøgende samt i weekenden ønskes fastholdt, så besparelserne findes på formiddagsafgange og om aftenen på hverdage. - Hverdage: o Vammen – Hobro kl. 6.05. o Viborg – Hobro kl. 10.40, 11.50 og 19.10 o Viborg – Vammen kl. 20.30. o Hobro – Viborg kl. 5.15, 10.35, 11.45 og 19.30.

 • Rute 67 (Viborg - Skals - Gedsted - Farsø – Aars) (Hovednet Vest): Afgange, som er sat ind i Hovednet Vest projektet, videreføres ikke ind i Fremtidens Kollektive Trafik, og foreslås derfor nedlagt. For denne rute vedrører det 86 køreplantimer, hvoraf Region Nordjylland finansierer 78,9% Hverdage og lørdage en dobbelttur tidligt på aftenen mellem Aars – Farsø, dvs. Farsø – Aars kl. 18.03 og Aars – Farsø kl. 19.15


  ”Sygehusture” på hverdage til og fra Farsø Sygehus er meget dårligt benyttede. To af disse afgange foreslås nedlagt. Det drejer sig om Gedsted – Farsø kl. 7.55 og 9.39 samt Farsø – Gedsted kl. 8.30 og 10.10. Der vil stadig være busdrift til og fra Farsø Sygehus om formiddagen.

  Lørdagskøreplanen indskrænkes; Farsø – Viborg kl. 7.17 og Aars – Farsø kl. 18.08 og 19.05 nedlægges. Farsø – Aars kl. 8.08 og Viborg – Farsø kl. 8.27 nedlægges.

  Søndagskøreplanen indskrænkes; Aars – Viborg kl. 18.08 samt Farsø – Viborg kl. 20.48 nedlægges. Viborg – Farsø kl. 19.40 og 22.40 nedlægges.

 • Rute 68 (Hobro - Hannerup - Aalestrup – Farsø): Sygehusture på hverdage til og fra Farsø Sygehus er meget dårligt benyttede. På rute 68 vil det indebære, at en dobbelttur mellem Gedsted og Aalestrup på hverdage nedlægges. Det drejer sig om Aalestrup – Gedsted kl. 9.19, der fortsætter som rute 67 til Farsø Sygehus, og Gedsted – Aalestrup kl. 8.53, som kommer fra Farsø Sygehus som rute 67. Der vil stadig være busdrift til og fra Farsø Sygehus om formiddagen.

 • Rute 70 (Aalborg - Aabybro - Fjerritslev – Thisted): To halve dobbeltture Fjerritslev – Thisted kl. 9.35 og 18.35 samt retur Thisted – Fjerritslev kl. 11.32 og 20.25 på hverdage er meget dårligt benyttet og foreslås nedlagt. (På hverdage vil der blive et ”hul” i timesdriften på strækningen Thisted – Fjerritslev mellem kl. 19.35 og 22.00, som igen vil blive serviceret, når Fremtidens Kollektive Trafik rulles ud).

 • Rute 72 (Aalborg - Vestbjerg - Tylstrup – Brønderslev): Ruten er sat ind med foreslået besparelse i Fremtidens Kollektive Trafik, hvor 3.000 af rutens regionalt finansierede køreplantimer mellem Aalborg og Brønderslev foreslås nedlagt. Dette svarer til 4 dobbeltture Aalborg – Brønderslev på hverdage, og samtlige 6 dobbeltture i weekenden. På hverdage foreslås følgende afgange nedlagt: - Fra Aalborg til Brønderslev kl. 10.05, 11.20, 18.20 og 20.20. - Fra Brønderslev til Aalborg kl. 10.14, 11.14, 19.17 og 21.17. I weekenden er det samtlige ture på rute 72, som foreslås nedlagt. Der kan blive en rest for Aalborg Kommune at overtage på rute 42, hvis de vil oprette kørselsomfanget Aalborg – Tylstrup.

 • Rute 73 (Aalborg - Hjallerup - Sæby – Frederikshavn): Afgang fra Frederikshavn kl. 23.37 til Sæby foreslås iflg. chauffører nedlagt mandag - torsdag. (Afgange på lignende tidspunkt genindsættes med 973X i Fremtidens Kollektive Trafik)

 • Rute 74 (Aalborg - Hjallerup - Asaa – Sæby): Den regionale del af kørslen mellem Sæby og Dronninglund, som omfatter uddannelseskørsel, opretholdes uændret, dog således, at det påregnes at rationalisere en dubleringstur på rute 74 mellem Sæby, Klokkerholm og Dronninglund om morgenen, hvor passagererne kan være i de andre afgange på strækningen. På strækningen mellem Sæby og Dronninglund reduceres kørslen markant midt på dagen og i aftentimer pga. at Frederikshavn Kommune har ønsket væsentlige besparelser på sit budget. De pågældende afgange er meget svagt benyttet.

  Hvis man vælger at udskyde indlemmelsen af rute 74 i rute 974X mellem Aalborg, Dronninglund og Aså, fordi det rent kontraktuelt er et meget dårligt tidspunkt at gøre det på, er der et par dobbeltture på strækningen på hverdage, som lægges op til rationaliseres væk. Det drejer sig om Aså – Aalborg kl. 7.41, der kører ”oveni” en rute 974X, Dronninglund – Aalborg kl. 10.36 samt Aalborg – Dronninglund kl. 11.40.

 • Rute 90 (Hanstholm - Thisted – Nykøbing) (Hovednet Vest): Afgange, som er sat ind i Hovednet Vest projektet, videreføres ikke ind i Fremtidens Kollektive Trafik, og foreslås derfor nedlagt. For denne rute vedrører det 2629 køreplantimer, hvoraf Region Nordjylland finansierer 78,9%. På hverdage foreslås følgende afgange nedlagt: - Fra Hanstholm til Thisted kl. 18.33 og 20.33, og fra Thisted til Hanstholm kl. 19.30 og 21.30. Fra Nykøbing til Thisted kl. 19.20, og fra Thisted til Nykøbing kl. 21.25. I weekenden foreslås følgende afgange nedlagt: - Fra Hanstholm til Thisted kl. 8.33, 10.33, 12.33, 14.33, 16.33, 18.33 og 20.33, og fra Thisted til Hanstholm kl. 9.45, 11.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45 og 21.45

 • Rute 99 (SKAGERAKKEREN: Skagen – Blokhus): Der lægges op til at sommerrute 99 nedlægges i sin helhed. Besparelsen vil kunne få 100% virkning i 2023, såfremt beslutningen tages snarest.

 • Rute 100 (Aalborg - Nibe - Farsø – Hvalpsund): Den formiddags- og den aftenafgang tur og retur mellem Hvalpsund og Nibe på hverdage, som er dårligst benyttet, rationaliseres væk. • Hvalpsund – Nibe hverdage kl. 9.30 og 11.18 slås sammen til én afgang kl. 10.18. Nibe – Hvalpsund kl. 10.20 nedlægges. Hvalpsund – Nibe hverdage kl. 17.11 og 19.30 slås sammen til én afgang Hvalpsund – Nibe kl. 18.00. • Aalborg – Hvalpsund kl. 19.10 og Nibe – Hvalpsund kl. 20.48 på hverdage slås sammen til én afgang Aalborg – Hvalpsund kl. 19.47.

 • Rute 113 (Hobro - Mejlby - Haverslev – Aars): Rute 113 burde egentlig være en rute, hvor Region Nordjylland kun finansierer uddannelsesrelevante ture på skoledage. Det svarer til to dobbeltture morgen og tre dobbeltture eftermiddage. Region Nordjylland finansierer imidlertid i dag 7 afgange fra Hobro til Aars, mens der er 5 regionalt finansierede afgange fra Aars til Hobro. Besparelsen er udregnet ved at trække Region Nordjylland ud af afgangene fra Hobro kl. 11.42, 12.45

 • Rute 118 (Terndrup - Arden – Hobro): På rute 118 mellem Hobro, Arden og Terndrup, som er en 100% regionalt finansieret rute, er der identificeret tre afgange med meget svag benyttelse, som derfor foreslås nedlagt. Det drejer sig om Arden – Terndrup kl. 18.26, Terndrup – Arden – Hobro kl. 18.10 samt Hobro – Arden kl. 19.10.

 • Rute 202 (Brønderslev - Vrå – Hjørring): Det foreslås, at følgende afgange nedlægges: Fra Brønderslev til Hjørring kl. 9.06 og 18.18, og fra Hjørring til Brønderslev kl. 12.27 og 17.27.

 • Rute 230 (Hobro - Fårup – Randers): Lørdagskøreplanen mellem Fårup og Hobro nedlægges. Der er i gennemsnit 2 påstigere registreret på hver af afgangene. Afstanden er kort, og Flextur kan benyttes. Mange daglige tog sørger for forbindelse Randers – Hobro

 • Rute 237 (Randers - Havndal - Gjerlev – Hadsund): En formiddagsafgang vendes i Havndal. To weekendafgange vendes i Havndal. Besparelsen meget lille, da strækningen i Region Nordjylland er kort. Det drejer sig om Randers – Hadsund kl. 9.46 samt Hadsund – Randers kl. 10.55, og i weekender om Randers – Hadsund kl. 20.46 og 22.46 samt Hadsund – Randers kl. 21.40.

 • Rute 273: Morgenkørslen omstruktureres, hvor der spares en morgenafgang.

 • Rute 320 (Hovednet Vest): Afgange, som er sat ind i Hovednet Vest projektet, videreføres ikke ind i Fremtidens Kollektive Trafik, og foreslås derfor nedlagt. For denne rute vedrører det 1529 køreplantimer, hvoraf RN finansierer 78,9%. Det drejer sig om følgende afgange på hverdage: Fra Hurup til Thisted kl. 19.30 og 21.30, og fra Thisted til Hurup kl. 20.30 og 22.30. Desuden nedlægges weekendbetjeningen helt.

 • Rute 840 (Vesterø - Byrum – Østerby): Der lægges op til, at der i samråd med Læsø Kommune identificeres en besparelse på i alt 300 køreplantimer. Det er NT’s vurdering at timerne vil kunne findes ved at udtynde køreplaner på tidspunkter og i perioder, hvor meget få benytter bussen. Besparelsen for Region Nordjylland vil udgøre 150 køreplantimer til en værdi af 135.000 kr. Besparelsen for Læsø Kommune vil ligge i samme størrelsesorden. Besparelsen kan tidligst udmøntes ved lavsæsonkøreplanskift i oktober / november 2023.

 • Rute 50N (Aalborg - Nibe – Løgstør): Selvom vi ikke som sådan skal udføre besparelser på natbusserne, er der fundet en afgang fra Aalborg kl. 4.20, som er dårligt benyttet (3 registrerede påstigere). Der er 8 påstigere på afgangen kl. 2.12, hvilket også er lavt. Vi påtænker at flytte afgangen kl. 2.12 til kl. 2.50 og samtidig nedlægge afgangen kl. 4.20.

 • RE75 (Skagen – Frederikshavn): Skagen – Frederikshavn kl. 13:50 og Frederikshavn – Skagen kl. 13:05 på hverdage.

 • RE76 (Hirtshals – Hjørring): Hirtshals - Hjørring Besparelse nat efter mandag-torsdage og søndage: Hjørring Kl. 0.02. Hirtshals kl. 0.29. Besparelse hverdage Hjørring kl. 4.27. Hirtshals kl. 5.18. Besparelse på lørdage: Hjørring kl. 6.02. Hirtshals kl. 6.29.

 • Rute 92 (Aalborg og Fårup Sommerland) - foreslås nedlagt


Forsiden lige nu

banke banke bøf ikon tv2 nord undersøger jensens bøfhus

Ti år efter Jensen-strid: - Jeg troede ikke, man kunne eje et navn

Forsvaret

Julefrokost i militærlejr: Soldat tiltalt for at sexkrænke kvindelig kollega

play Fjer-drama: Ekstase i Aalborg-klub, der nærmer sig historisk oprykning

230224 VO Ulvepar i Lille Vildmose Still

Forelsket ulvepar i Nordjylland: Så stor er sandsynligheden for, der kommer unger i år

_DSC6233

Vild debut for ung nordjyde: Sådan fik Hannah rollen som stuepige i Badehotellet

banke banke bøf ikon tv2 nord undersøger jensens bøfhus

Ti år efter Jensen-strid: - Jeg troede ikke, man kunne eje et navn

Forsvaret

Julefrokost i militærlejr: Soldat tiltalt for at sexkrænke kvindelig kollega

play Fjer-drama: Ekstase i Aalborg-klub, der nærmer sig historisk oprykning

230224 VO Ulvepar i Lille Vildmose Still

Forelsket ulvepar i Nordjylland: Så stor er sandsynligheden for, der kommer unger i år

_DSC6233

Vild debut for ung nordjyde: Sådan fik Hannah rollen som stuepige i Badehotellet

Flere og flere skrigende plageånder: Alligevel sparer de løsningen væk

040324 040324 Anne Katrine Holm pedersen brst 14769

'Kav og måwe' - Anne Katrine bliver drillet med sin dialekt, alligevel deler hun ud af den

DNA-test

Anholdt i Hanne With-sag bliver frivilligt bag tremmer

Politi blå blink

Efterlyser flugtbilist, der kørte mod færdselsretningen i Thisted

050822 Gjøl havn PFAS

gallery Lokale kæmper for udvidelse af kendt havn for 60 millioner

231121 Lambourghini

gallery Solgt på auktion: Vild Lamborghini får ny ejer efter vanvidskørsel

040224 Kajsa Van badminton triton

play Stortalent træner ni gange om ugen: - Jeg drømmer om VM og OL

Millionvilla 1

gallery Bedrageridømt direktør har sat spektakulær millionvilla til salg

Flere og flere skrigende plageånder: Alligevel sparer de løsningen væk

040324 040324 Anne Katrine Holm pedersen brst 14769

play 'Kav og måwe' - Anne Katrine bliver drillet med sin dialekt, alligevel deler hun ud af den

DNA-test

Anholdt i Hanne With-sag bliver frivilligt bag tremmer

Politi blå blink

Efterlyser flugtbilist, der kørte mod færdselsretningen i Thisted

050822 Gjøl havn PFAS

gallery Lokale kæmper for udvidelse af kendt havn for 60 millioner

231121 Lambourghini

gallery Solgt på auktion: Vild Lamborghini får ny ejer efter vanvidskørsel

040224 Kajsa Van badminton triton

play Stortalent træner ni gange om ugen: - Jeg drømmer om VM og OL

Millionvilla 1

gallery Bedrageridømt direktør har sat spektakulær millionvilla til salg

Døde suler ved Vestkysten

Massiv fugledød - nu har Fødevarestyrelsen fået svar på prøver

Politibil Aalestrup

Tip fra tysk politi ledte til overraskende fund via GPS

91902402 Indblik S4E6 Preben Bang

play Venstre-profil gav sin kone et særligt løfte, da han kom i Folketinget

Fårup Camping_glamping 3

gallery Fårup Sommerland udvider igen: Vil lokke turister med nyt tilbud

Politi

To biler kolliderede - mand bragt på hospitalet

Jerup Gamle Station

play Absurd paradoks får borgerforening til at give op: Ruin må ikke rives ned

Aalborg Håndbold

Aalborg Håndbold får uafgjort i de døende sekunder

110422 penge kontanter pengesedler bedrageri underslæb kroner

Snyd med chokoladeafgifter: Falleret direktør tilstår millionsvindel

Døde suler ved Vestkysten

Massiv fugledød - nu har Fødevarestyrelsen fået svar på prøver

Politibil Aalestrup

Tip fra tysk politi ledte til overraskende fund via GPS

91902402 Indblik S4E6 Preben Bang

Venstre-profil gav sin kone et særligt løfte, da han kom i Folketinget

Fårup Camping_glamping 3

gallery Fårup Sommerland udvider igen: Vil lokke turister med nyt tilbud

Politi

To biler kolliderede - mand bragt på hospitalet

Jerup Gamle Station

Absurd paradoks får borgerforening til at give op: Ruin må ikke rives ned

Aalborg Håndbold

Aalborg Håndbold får uafgjort i de døende sekunder

110422 penge kontanter pengesedler bedrageri underslæb kroner

Snyd med chokoladeafgifter: Falleret direktør tilstår millionsvindel

Til forsiden

Til forsiden