LIGE NU:

Kæmpekoloni af terner har bosat sig på nordjysk badestrand

En af Danmarks formentlig største kolonier af terner har æg og unger på sandrevlen ”Lille Mallorca” syd for badebyen Øster Hurup i Østhimmerland. Ud over mindst 480 havterner tæller kolonien 32 dværgterner og 190 klyder, der alle er truede og sårbare danske ynglefugle.

Vis hensyn og lad være med at gå ud til sandrevlen for at bade, der er masser af andre muligheder i nabolaget på Kattegatkysten. Hold hunde langt væk fra kolonien. Løse hunde kan ødelægge en hel ynglesæson for sjældne, sårbare kystfugle.

Sådan lyder opfordringerne frit oversat fra Mariager Fjord Kommune og Naturstyrelsen, der i samarbejde har sat skilte op på stranden ud for sandrevlen med de kolonirugende kystfugle, hvor man gør opmærksom på fuglene.

Sandrevlen i Øster Hurup ved Als i Himmerland, der i folkemunde kaldes ”Lille Mallorca” ligger tæt på et af Kattegats bedst besøgte badestrøg i det østlige Jylland.

Den har tidligere huset kolonier af terner, men de senere år har ynglefuglene været fraværende, oplyser  Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Vi krydser fingre for, at ternerne og klyderne når at få unger på vingerne i løbet af juni. De er meget sårbare og udsatte, ikke kun på grund af risikoen for forstyrrelser, også fordi kraftig vind med højvande kan oversvømme kolonien, så æg og unger går tabt, siger biolog Anders Horsten fra Mariager Fjord Kommune, der bemærker, at der de senere år er opstået flere nye sandrevler langs Kattegats østkyst.

EU værner om sjældne kystfugle

De nye øer af sand kan være med til at øge konkurrencen med områdets badegæster, der gerne vil slå sig ned en solskinsdag på revlerne. Flere steder går de ynglende kystfugle i disse år tilbage i antal. I en række tilfælde tilsyneladende fordi de mangler lokaliteter med fred og ro.

Det var ifølge Dansk Ornitologisk Forening ornitolog Søren Skriver fra Aarhus, der fandt den store koloni med havterner, dværgterner og klyder og gjorde naturmyndighederne opmærksom på, at fuglene har brug for beskyttelse her og nu, hvis der skal komme noget ud af ynglesæsonen. Ornitologen talte på afstand revlens terner og klyder i teleskopkikkert.

- Vi har et særligt ansvar for at værne om de sjældne fugle på østkysten ved Als Odde nord for indsejlingen til Mariager Fjord, hvor de har slået sig ned. EU har nemlig udpeget lokaliteten som et særligt fuglebeskyttelsesområde. Derfor har vi sat skilte op, hvor vi opfordrer folk til at vise hensyn, siger Ivar Høst, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen Himmerland.

Det hører til de store sjældenheder, at flere hundrede ynglepar etablerer sig i en blandet koloni med tre sårbare arter af kystfugle.

Det kan seniorforsker hos DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, Thomas Bregnballe afsløre.

- Det er meget usædvanligt, at en hundredtallig koloni af havterner slår sig ned et sted, hvor de ikke har været i mange år. Siden 1990 har kun Vadehavet, Læsø og sandrevler i Østvendsyssel kunnet mønstre havterne-kolonier på 300-450 par, siger Thomas Bregnballe.

20171105-164508-3_46Mb

Analyse: Allan Busk er fortsat som katten på vejen - helt sin egen

Bålhøj Festival

Efter aflysninger på stribe: Nordjysk festival vil få musikken til at spille

20210513-205405-L_41Mb

play Ekspert måber over Aalborg Håndbold

20_percent

play Fitnesscentre fravælges på grund af coronapas

20171105-164508-3_46Mb

Analyse: Allan Busk er fortsat som katten på vejen - helt sin egen

Bålhøj Festival

Efter aflysninger på stribe: Nordjysk festival vil få musikken til at spille

Til forsiden

Til forsiden