Kæmper videre for et sygehus i Aalborg Øst

Nordjylland fastholder planerne om nyt milliardsygehus i Aalborg Øst. Til gengæld vil et flertal i regionsrådet udskyde beslutningen om et nyt sygehus i Himmerland.

<b>Vil ikke udbygge Sygehus Syd</b>
Regionspolitikerne i Region Nordjylland fortsætter kampen for et nyt sygehus i Aalborg Øst. Temamøde og efterfølgende møde i regionsrådet onsdag 10. december viste en klar tilslutning til et nybyggeri på bar mark - og ikke en udbygning af sygehuset på Hobrovej.

<b>Udbyg Sygehus Syd</b>
På temamødet i regionsrådet talte regionspolitikerne om mulighederne for det nordjyske sygehusvæsen. Det skete på baggrund af en embedsmandsrapport, der 27. november kom fra et panel nedsat af regeringen, som har givet tilsagn om, at støtte Region Nordjylland med midler fra kvalitetsfonden til en udbygning af Aalborg Sygehus Syd.

<b>Regionspolitikerne siger nyt i Aalborg Øst</b>
Men regionspolitikerne vil kæmpe for et nyt byggeri i Aalborg Øst:

- Det var et stærkt signal fra samtlige politikere, og der er også meget væsentlige årsager til, at vi skal holde fast i at bygge nyt sygehus i Aalborg Øst. Der er store komplikationer ved at bygge ud på Hobrovej, og samtidig er der ingen, der kan sige med sikkerhed, hvor længe der går, før vi igen skal bygge ud. Derfor skal vi starte forfra på bar mark af hensyn til kvalitet i behandlingen og personalets arbejdsmiljø, siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

- En samlet ramme på 3,2 mia. kr. er mange penge, og det kan vi ikke være utaknemmelige for. Dog er det ikke nok til både at kvalitetssikre et nyt stærkt universitetshospital i Aalborg og kvalitetssikring af hele det nordjyske sundhedsvæsen. Derfor beder vi forvaltningen nu udarbejde et høringssvar, som regionsrådet skal godkende 16. december, siger Ulla Astman.

<b>Stor uenighed om Himmerland</b>
Samtidig med at man besluttede at arbejde videre for et nybyggeri i Aalborg Øst valgte politikerne på baggrund af embedsmandsrapporten at genoverveje planerne for sygehusfunktionerne i Himmerland.

- Det er helt sikkert, at der fortsat vil være behov for sygehusfunktioner i Himmerland. Parallelt med forhandlingerne med regeringen om midler til Aalborg vil regionen nu arbejde videre med at belyse hvilke muligheder vi har for fremtidens sygehusstruktur i Himmerland, siger Ulla Astman.