LIGE NU:

Kæmpestalde på vej

I fremtiden bliver landbrugene større end i dag. Regeringen vil nemlig fjerne loftet på 500 dyreenheder pr. gård.

Og med 400 dyreenheder i bare én af sine stalde har Henrik Damgaard i forvejen en stor bedrift. Men han glæder sig over, at han og kollegerne nu får lov til at samle endnu flere dyr.

- På den måde kan vi skabe nogle mere rationelle bedrifter, siger Henrik Dalgaard, der er miljøansvarlig i Agro Nordjylland - sammenslutningen af landboforeningerne i Vesthimmerland og Hobro-Aalborg.

Men kritikerne mener, at det går ud over dyrene.

- Jo flere dyr, der er samlet et sted, jo mere problematisk er dyrevelfærden, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Vesthimmerland, Jørgen Grøn.

Det forsøger regeringen at tage højde for ved at kræve ekstra tilsyn af dyrlæger på store bedrifter. Men for den enkelte ko bliver der meget langt til græsset.

- Der bliver så langt, at det bliver fysisk umuligt for især malkekøerne overhovedet at nå ud på markerne, siger Jørgen Grøn.

Men for landmanden er det heller ikke afgørende.

- Vi forsøger at tænke dyrevelfærd 365 dage om året og ikke bare i de tre måneder, de er på græs, siger Henrik Dalgaard.

Naturfredningsforeningen kritiserer også, at større gårde betyder, at gyllen skal køres længere.

Og så er der naboerne. Skal de nu finde sig en skrappere lugt og mere ammoniak? Eller bliver det stoppet af landbrugets miljøgodkendelser?

- Det ligger i godkendelserne, at hvis der er flere dyr og dermed større udslip af ammoniak, så skal afstanden til naboerne automatisk være større, siger Henrik Dalgaard.

Men det hjælper ikke naturen.

- Mennesker er beskyttet, men det er naturen ikke. Og den vil lide under de større punktkilder med ammoniak-forurening, siger Jørgen Grøn.

Regeringen har flertal for at ophæve grænsen på 500 dyreenheder sammen med Dansk Folkeparti.