LIGE NU:

Kamp for mindre kemikalieforbrug

Stor stigning i salg af sprøjtegifte til landmænd, får nu miljøminister Troels Lund Poulsen til at reagere. Forbruget af gift i landbruget skal mindskes.

Afgift mod gift
Landmændene kan se frem til enten giftkvoter eller ekstra afgifter, hvis det står til Miljøministeren.
Det skriver P4 Nordjylland.

Landmænd hamstrer
Henrik Dalgaard Christensen fra Landboforeningen Agro Nordjylland bakker dog sine landmænd op. Han mener ikke at stigningen i salget af sprøjtegiftene er udtryk for et merforbrug. Der er i stedet tale om at landmændene hamstrer.

Vådt år sidste år
- Man skal lige tage udgangspunkt i det forbrug, der har været sidste år. Vi har en formodning om, at der på baggrund af prisforhøjelser er blevet hamstret en del kemikalier hjem. Desuden havde vi sidste år et ekstremt vådt år, som kræver yderligere behandling.
Henrik Dalgaard Christensen slår bl.a. på, at sprøjtegiftene er nødvendige, hvis Danmark skal producere fødevarer.

Producere eller ej
- Vi har i forvejen nogle af Europas højeste afgifter på kemikalier. Vi skal finde ud af, om vi skal producere fødevarer herhjemme eller ej. Jeg tror ikke, at vi kan bruge mindre sprøjtemiddel end i dag. I stedet skal vi sætte fokus på at øge bræmmer omkring naturfølsomme områder som søer og vandløb. Det er et spørgsmål om at have fokus på kemikalierne de steder, hvor det har en skadelig virkning, siger landbo-næstformanden.