Aalborg Kommune åbner Karolinelund for offentligheden til sommer, med mulighed for afholdelse af koncerter og andet. Foto: TV2/Nord

Karolinelund åbnes for offentligheden

Aalborg Kommune har valgt at åbne Karolinelund for offentligheden til sommer.    

Baggrunden for de nye toner fra kommunen er dels det faktum, at Karolinelund efter nedtagningen af forlystelserne fremstår mere klar og tilgængelig end forventet, og dels de mange tilkendegivelser, som kommunen har modtaget i debatperioden.

- Vi har konstateret, at folk har haft en naturlig nysgerrighed og trang til at gå ind på området, hver gang der har været en åben adgang til området. Og mange af de henvendelser, vi har fået, peger i retning af åbenhed og tilgængelighed, det midlertidige og det eksperimenterende. Det vil vi gerne følge op på, siger rådmand i Teknik- og Miljøforvaltningen Mariann Nørgaard.
 
Styregruppen bag Karolinelund var på besigtigelse i området i starten af det nye år. Her var der enighed om at imødekomme borgernes ønske om at gøre området tilgængeligt, mens der planlægges videre for områdets fremtid. 
 
Når parken åbner for offentligheden til sommer, fremstår den altså ikke i sin endelige form.

I forbindelse med åbningen etableres en stiforbindelse igennem parken, ligesom parkens belysning og toiletter renoveres. Der bliver også mulighed for at afholde koncerter. 
 
Udover at parken bliver tilgængelig for borgerne, drøfter Aalborg Kommune mulighederne for også at bruge bygningerne i parken (Påfuglen og værkstedsbygningen) til midlertidige aktiviteter.

- Vi er ved at danne os et billede af, hvad det konkret er, som borgerne ønsker. Vi ser på, hvordan ønskerne hænger sammen med de aktiviteter, som byen har i forvejen - om det er noget, der kan supplere eksisterende tilbud. Og så undersøger vi naturligvis også, hvordan realisering af nogle af de mange idéer kan finansieres. Måske skal vi i dialog med nogle fonde, siger Mariann Nørgaard.
 
I første omgang åbner parken til sommer. Aalborg Kommune undersøger pt. om åbningen af Karolinelund kan ske i forbindelse med en sandskulpturfestival i parken.