Timedriften af togene fra de største byer er afgørende for byernes udvikling, mener borgmestre, der bakkes op af ny COWI-rapport. Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Borgmestrene i landets fem største provinsbyer går sammen om timeplan mellem byerne i tog.

Borgmestrene i landets fem største provinsbyer går sammen om timeplan mellem byerne i tog. Foto: Picasa

Borgmestrene i landets fem største provinsbyer går sammen om timeplan mellem byerne i tog.

1 af 4

Kastrup-Larsen: Timemodellen har afgørende betydning

Borgmestrene i Danmarks fem største provinsbyer sender et stærkt signal til regeringen om at fastholde timemodellen med en times togtur mellem de største provinsbyer.

Bormestrene i Aalborg, Esbjerg, Aarhus, Randers og Odensen mener, at timemodellen binder landets største byer sammen med kun en times rejsetid i tog, og ifølge en ny rapport fra rådgivningsvirksomheden COWI kan investeringen betale sig, fordi den styrker erhvervslivet og skaber vækst i hele Danmark, skriver borgmestrene i en pressemeddelelse.

- Blot en times rejsetid i tog mellem landets største byer vil binde Danmark sammen og skabe vækst i hele landet. Sådan er den klare holdning i de fem store provinsbyer, der bakkes op af en helt ny rapport fra rådgivningsvirksomheden COWI.

Idéen om timemodellen blev i 2006 lanceret af 6-byerne, der er et samarbejde mellem Danmarks seks største kommuner, og den vil være den mest markante forbedring af det danske transportsystem siden motorvejsnettet og Storebæltsforbindelsen.

Opmærksomheden har hidtil primært været rettet mod finansieringen af anlægsudgifterne, og regeringen har i sit regeringsgrundlag meldt ud, at timemodellen skal have et serviceeftersyn.

Med rapporten fra COWI sætter de fem store provinsbyer fokus på, at timemodellen er en investering, der i høj grad kan betale sig. Kortere rejsetider gavner ikke bare de største byer, som er en del af timemodellen, men også de øvrige stationer på ruten og det resterende jernbanenet, og dermed vil landets regioner og byer blive knyttet tættere sammen, så borgere og virksomheder får mulighed for at øge fleksibiliteten og bevæge sig mere på tværs af byer og landsdele.

Pendlingen får bedre vilkår, fordi det for mange vil være acceptabelt at rejse i en time fra bopæl til arbejdspladsen, især når rejsetiden i toget kan udnyttes til eksempelvis at arbejde.

Internationalt perspektiv er vigtigt

De fem borgmestre i Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers sender i fællesskab et stærkt signal til regeringen og fremhæver hver især timemodellens store betydning for deres område lokalt og sammenhængskraften og væksten i landet som helhed. Derudover understreger de vigtigheden af et internationalt perspektiv med hurtige togforbindelser til Hamburg, Nordtyskland, Sydnorge og Vestsverige, som også vil være til stor gavn for dansk erhvervsliv.

COWI's rapport påpeger, at Danmark og Irland er de eneste vesteuropæiske lande, der endnu ikke har højhastighedstog, og i andre lande som eksempelvis England bliver der arbejdet med planer om tog, der kører med betydeligt højere hastighed end den danske timemodels.

Derfor mener de fem borgmestre, at det af hensyn til Danmarks konkurrencedygtighed og udvikling på lige fod med det øvrige Europa er yderst væsentligt at fastholde timemodellen og dermed understøtte landets muligheder for vækst og erhvervsudvikling i international sammenhæng.

Hurtigt voksende byer

I Danmark har der i mange år været en klar tendens til bevægelse mod de større byer, og blandt de hurtigst voksende er timemodellens byer. Ifølge COWI har Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers alle potentiale for yderligere byudvikling, og en række konkrete projekter er allerede på vej.

Det kommer ifølge borgmestrene til at skabe mange nye arbejdspladser og boliger i de centrale byområder tæt på stationerne, hvilket kun øger behovet for et transportsystem, der hurtigt og bekvemt kan bringe passagerne fra by til by uden om de stadigt mere trafikerede motorveje og indfaldsveje til byerne.

- Timemodellen vil motivere flere til at vælge toget, og hvis det samtidig bliver lettere for dem, der bor uden for byerne at komme til og fra stationerne, vil de også i højere grad bruge de hurtige tog. Derfor er de fem store provinsbyer i fuld gang med at forberede og skabe lokale løsninger, der forbedrer de trafikale forhold og bakker op om timemodellen, lyder det.

Kastrup-Larsen: Timemodellen har afgørende betydning

Aalborg-borgmester, der sidder med ved bordet siger om timemodellen og rapporten:

- Vækst i erhverv og beskæftigelse i Aalborg Kommune er helt afgørende for udviklingen i den nordjyske region. Aalborg Kommune har igennem flere år oplevet en betydelig vækst, hvor ikke mindst indpendling af arbejdskraft har været en vigtig faktor. Der er ingen tvivl om, at gennemførelsen af timemodellen vil være af afgørende betydning for at fortsatte denne vækst. De forbedringer, som gennemføres af jernbaneinfrastrukturen med højhastighedstogene, vil få betydning for vækst og beskæftigelse i hele Nordjylland, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Fakta om timemodellen

Timemodellen skal efter planen binde byerne sammen efter følgende model:

  • Aalborg-Aarhus: 1 time
  • Aarhus-Odense: 1 time
  • Esbjerg-Odense: 1 time
  • Odense-København: 1 time

Derudover har Randers, Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding stationer på timemodellens rute.

Timemodellen medfører investeringer i en ny bane mellem Aarhus og Hovedgaard, en ny bane over Vejle Fjord, en ny bane over Vestfyn, elektrificering og nyt signalprogram og nye tog, der kan køre 200 km/t eller mere.