Katastrofale parkeringsforhold i Aalborg

Parkeringsforholdene i Danmarks større byer grænser til det helt umulige. Aalborg Kommune er blandt de ringeste i Danmark. Det er konklusionen i en undersøgelse fra Håndværksrådet.

<b>Dårlige karakterer til Aalborg</b>
Det ser meget slemt ud, når virksomhederne skal bedømme Aalborg kommunes parkeringsforhold for virksomheder og kunder.
Karakteren fra virksomhederne er meget lavt, og på trods af et lavt niveau landet over, er karakteren langt under.

<b>Gode til nye arealer</b>
Det rammer både virksomheder og kunder, at parkeringsforholdene i Danmarks større byer grænser til det helt umulige.
Til gengæld er kommunerne generelt gode til at udlægge nye erhvervsarealer og tilgodese virksomhedernes behov, når de bygger veje, viser en analyse fra Håndværksrådet:

- Resultatet er mildt sagt blandet. Det betyder, at visse virksomheder har været uheldige med deres kommune, mens andre virksomheder skal prise sig lykkelige for, at de har etableret sig i en mere erhvervsvenlig kommune. Spørgsmålet er, om det er rimeligt med så stor forskel på virksomhedernes vilkår afhængigt af hvor i landet, de ligger? Sådan spørger økonom Mads Engberg, der har analyseret svar fra over 1100 lokale virksomheder fra alle landets kommuner.

<b>Karakterer til kommunerne</b>
Håndværksrådets medlemsvirksomheder har givet deres kommune karakterer for den infrastruktur, kommunerne stiller til rådighed for erhvervslivet. Mens det generelle billede er positivt, falder nogle få kommuner helt igennem.

<b>Aalborg er værst</b>
Danmarks større byer døjer næsten alle med en mangel på parkeringspladser, mener virksomhederne. Værst ser det ud i Aalborg, men København, Århus, Odense og Randers er også hårdt ramt, viser virksomhedernes svar:
- Manglen på parkeringspladser rammer de små lokale virksomheder, som eksempelvis udfører arbejde på hovedgaden, hvor man ikke må parkere. De har brug for deres kørende værksted til arbejdet men må ikke parkere tæt på arbejdsstedet. I mange byer kan man få en midlertidig dispensation, men det er i bedste fald svært at finde ud af hvor på kommunens hjemmeside, man søger om en dispensation. Der er simpelthen brug for mere klare regler og bedre adgang til at finde dem, siger Mads Engberg.

<b>Nordjyske karakterer</b>
De nordjyske kommuners samlede karakterer:
Aalborg: 2,84
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Læsø: 3,08
Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland: 3,50
Jammerbugt, Thisted, Morsø: 3,46

<b>Hvis de vil vide mere</b>
Læs mere om undersøgelsen på Håndværksrådets hjemmeside