Kattegatfiskere skåner torsken København

Hummerfiskerne i Kattegat har lovet fødevareministeren at bruge fangstredskaber, der sier den truede torsk fra. Til gengæld får de flere fiskedage.

Fødevareministeriet og Danmarks Fiskeriforening har indgået en aftale om hummerfiskeriet i Kattegat til gavn for både den truede torsk og for fiskerne.

Fiskerne slipper næste år for at få skåret ned på det antal dage, de må være på havet. Til gengæld lover de kun at bruge fiskeredskaber, der sier torsk fra i trawlet.

Fødevareminister Henrik Høegh (V) kalder den treårige aftale om at skåne områdets trængte torskebestand for enestående. Hidtil har hummerfiskerne fået en del torsk med i trawlet som bifangster og måttet smide mange af dem ud igen for ikke at overskride kvoter og regler for mindstemål.

- Det er en rigtig god aftale, som hjælper den samlede fiskebestand og giver bedre yngleforhold, der i den sidste ende betyder, at fiskerne kan trække større kvoter i land, siger Henrik Høegh.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, siger, at sådan en flerårig aftale sikrer fiskerne arbejdsro om de såkaldte havdage, som EU ellers har skåret ned på for næste år med en fjerdedel som led i en genopretningsplan for torskebestanden.

- Erhvervsfiskerne fanger meget få torsk, og det er derfor glædeligt, at fødevareministeren er klar til at sikre tilstrækkeligt med fiskedage til det vigtige fiskeri efter jomfruhummer og tunger, siger fiskernes formand.

Kattegatfiskere har gennem længere tid været i søgelyset for piratfiskeri i områder af Kattegat, som er lukket for fiskeri for at genoprette torskebestanden. En håndfuld fiskere fra Gilleleje er politianmeldt, og Fiskerikontrollen har tage fisketilladelsen fra en enkelt Gillelejefisker for et halvt år for at have fisket i de lukkede område.

Den konservative fiskeriordfører, Tage Leegaard, erkender, at piratfiskeriet har skrammet fiskeriets omdømme, men tager aftalen til indtægt for, at fiskeriet nu anerkender, at torsken er truet og har vilje til at gøre noget for at beskytte den.

- Jeg tror også, at de fleste fiskere ærgrer sig over det ulovlige fiskeri. Men aftalen viser, at fokus nu er på at redde den truede torsk i Kattegat, siger Tage Leegaard.

Den nye aftale skal godkendes af Europakommissionen.
/ritzau/