LIGE NU:

Klage over politiets efterforskningsmetoder

Politiet i Løgstør har fejlet i efterforskningen af den dobbelte voldtægtssag af ældre kvinder. Det mener familien til en retarderet 51-årig mand, der har afgivet materiale til en DNA-prøve uden hverken familiemedlemmer eller værger var til stede. Nu har

I bestræbelserne på at finde gerningsmanden bag de to fuldbyrdede voldtægter af ældre kvinder i Løgstør har det lokale politi krænket en 51-årig udviklingshæmmet, der ikke er sigtet i sagen. Det mener familien til manden, der er personlig myndig. Alligevel er familien fortørnet over politiets fremgangsmåde, da der blev taget et mundskrab til en DNA-prøve.

I klagen, som TV2/NORD er kommet i besiddelse af, fremfører den 51-årige retarderedes søster, Hanne Blok Madsen blandt andet:

"Jeg mener, at politiet - før afgivelsen af spytprøven - var forpligtet til at sørge for, at der var en værge til stede for min bror, eksempelvis ved henvendelse til kommunen, hvorfra han i forvejen ydes støtte og bistand i forhold til at klare sig i hverdagen".

Hos Nordjyllands Politi i Løgstør fortæller vicekriminalinspektør Jørgen Birger Jensen til TV2/Nord, at man netop ikke har villet krænke den 51-åriges blufærdighed ved at der skulle være andre til stede, da der skulle tages et mundskrab.

Politiet henviser til retsplejelovens bestemmelser om legemsindgreb overfor en person, der ikke er sigtet. Bestemmelserne understreger også, at den pågældende skal give sit samtykke - og det gjorde den 51-årige i den konkrete sag.

Ifølge politiet har foreløbig 18 personer frivilligt indvilliget i at afgive materiale til en DNA-prøve. TV2/Nord erfarer, at tre af dem er psykisk udviklingshæmmede. Heriblandt den 51-årige.

Hos ledelsessekretariatet i Nordjyllands Politi bekræfter politiassessor Mette Halgaard, at man har modtaget klagen.

- Vi betragter den som en såkaldt dispositionsklage, hvor politiet nu vil undersøge sig selv, siger hun til TV2/NORD.