Aggersundbroen spærres om natten i løbet af de næste to uger på grund af arbejde på broens klap. Arkivfoto Foto: Mick Knive Anderson

Klappen på Aggersundbroen skal tjekkes

Aggersundbroen spærres om natten i løbet af de næste to uger på grund af arbejde på broens klap.

Vejdirektorat foretager natspærring af Aggersundbroen i uge 42 og 43 i forbindelse med en række driftarbejder samt en igangværende opgave med at udskifte kantbjælker og kunststofbelægning på broen fortov.

Natspærringen foregår fra den 15. til den 18. oktober og fra den 22. til den 25. oktober i tidsrummet fra midnat og frem til omkring klokken 5 om natten. Der vil alle nætter være mulighed for en kort passage kl. 02.00.

De primære arbejder i forbindelse med natspærringen er almindelige drift- og eftersynsarbejder på de bevægelige dele på klapfaget.

Disse dele er vitale for broens drift og skal derfor efterses hvert år, for at Vejdirektorat kan garantere en driftsikker brokonstruktion.

Udover disse arbejder udnyttes natspærringen også til at udføre de sidste arbejder i forbindelse med sommerens entreprise med udskiftning af broens kantbjælker og belægning på fortovet.

Alle disse opgaver er slået sammen for at minimere generne for broens brugere.

Udenfor arbejdsperioderne vil broen være helt åben. Vejdirektoratet beklager i en pressemeddelelse på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.