LIGE NU:

Kloakker giver energi

Der er masser af energi i de efterladenskaber, folk skyller ud i toilet og køkkenvask. Så meget at renseanlæggene i Aalborg Kommune nu for første gang nogensinde producerer mere energi, end de selv forbruger.

Det fremgår af det grønne regnskab 2011 for Aalborg Forsyning Kloak, der driver kommunens renseanlæg og kloaknet.

I 2011 producerede Aalborgs renseanlæg tilsammen 1,5 millioner kWh mere, end de selv brugte. Det svarer til elforbruget i 375 husstande, skriver Nordjyske Stiftstidende.

Næsten hele energiproduktionen sker på de to store renseanlæg i Mølholm og Rørdal ved Aalborg. Her omdannes det organiske indhold i spildevandet til biogas, der bruges til at lave el og varme. Det afgassede slam bruges som brændsel ved cementproduktionen på Aalborg Portland.

Rensningen af spildevandet er blevet stadig mere effektiv i takt med, at den er blevet centraliseret på de to store anlæg, mens mange små anlæg rundt omkring i Aalborg Kommune er nedlagt.

- At få plus på energi-regnskabet er kun muligt, hvis man har meget store renseanlæg med op til 100.000 personer tilsluttet. Derfor er Aalborg det første sted i Nordjylland, hvor det sker, siger Henrik Werchmeister, formand for spildevandskomiteen i brancheforeningen Danva, til Nordjyske Stiftstidende.

Aalborg Forsyning Kloak forventer, at overskuddet i energiproduktionen vil vokse yderligere i de kommende år.

SKole park og vej

play Kommunen griber ind: Afspærrer faldefærdig skolebygning for ejerens regning

smoerrebroed_daase.jpg

Vilsund Blue ramt af manglende råvarer og faldende priser

090817 Landmønd kæmper for at redde høsten

Minister erkender: Landmænd, der ville ansætte voksenlærlinge, fik uberettigede afslag

corona vaccine pfizer biontech coronavirus

Sundhedspersonale skubbes bagud i vaccinationskøen

SKole park og vej

play Kommunen griber ind: Afspærrer faldefærdig skolebygning for ejerens regning

smoerrebroed_daase.jpg

Vilsund Blue ramt af manglende råvarer og faldende priser

090817 Landmønd kæmper for at redde høsten

Minister erkender: Landmænd, der ville ansætte voksenlærlinge, fik uberettigede afslag

Til forsiden

Til forsiden