LIGE NU:

Kommunaldirektør fritaget for tjeneste

Hjørrings kommunaldirektør Jesper Christensen er fredag morgen øjeblikkeligt blevet fritaget for tjeneste.

Her fredag morgen har Hjørring kommunes økonomi udvalg på et ekstraordinært møde besluttet at fritage kommunaldirektør Jesper Christensen fra tjeneste øjeblikkeligt.
Udvalgets medlemmer er blevet enige om en fælles udtalelse til pressen, hvori der blandt andet står: At man vil indhente rådgivning og vejledning fra Kommunernes Landsforenings personales juridiske kontor vedrørende det videre forløb i sagen.

På et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde efter byrådsmødet den 31. marts bliver der taget stilling til varetagelsen af kommunaldirektørens opgaver i den periode, hvor han er fritaget for tjeneste.

Det kom i forgårs frem at et flertal på 21 ud af byrådets 31 medlemmer har mistillid til Jesper Christensen