Kommunale kroner til landsbyerne

Aalborg Kommune belønner lokale projekter med 600.000 kr.

Aalborg Kommunes Aktionsgruppe har gennemført første ansøgningsrunde til Puljen for Lokale Projekter i Landdistrikterne.

Der kom 39 ansøgninger fra foreninger, borgergrupper, forsamlingshuse og enkeltpersoner - til en samlet sum af 1,7 mio. kr. Heraf fik 21 forskellige ansøgere tilsammen tilsagn om 606.750 kr.

Aalborg Kommunes Aktionsgruppe er nedsat af Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og har indstillingsret på Puljen til Lokale Projekter.

Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling har valgt at oprette Aalborg Kommunes Aktionsgruppe for at styrke borgerdeltagelsen i landdistriktsudviklingen.

Der kom i første ansøgningsrunde rigtigt mange ansøgninger om renoveringsprojekter i forsamlingshuse. For at undgå en skævvridning af puljen, har AKA besluttet, i 2007 maksimalt at tildele 300.000 kr. til forsamlingshuse. Dette beløb er blevet opbrugt i første ansøgningsrunde.

AKA besluttede desuden at arbejde for en nogenlunde lige geografisk fordeling af midlerne.

Vokslev Samråd fik mest ud af sin ansøgning - nemlig 50.000 kr. til legeredskaber i landsbyen.