04:10

1 af 2

Kommune beskyldes for manipulation

Kommune beskyldes for at have manipuleret med lokalplanen, så det planlagte biogasanlæg ved Vrå i planen ikke virker så stort, som det vil være i virkeligheden.

John Lund er en af drivkræfterne bag gruppen af Vrå-borgere, der er imod placeringen af et nyt biogasanlæg, og særligt imod Hjørring Kommunes lokalplan for anlægget.

I dag havde han inviteret en gruppe lokale politikere ud for at sammenligne virkeligheden med billederne i den lokalplan, kommunen har udarbejdet.

- Hvis der er bygninger eller træer i landsskabet, så skal de selvfølelig indgå, så vi kan se, hvordan de virker i forhold til det anlæg, der kommer nu, og det har man fuldstændig udeladt. Det lever slet ikke op til de krav, man stiller normalt, siger John Lund, der er koordinator for en protestgruppe mod placeringen af biogasanlægget.

Især det ene billede beskyldes for at være taget på en måde, der den ejendom, der bliver nabo til anlægget.

- Det billede her, det står ikke mål med virkeligheden, og som politiker synes jeg, det her det er et forkert grundlag, man forlanger, jeg skal træffe en beslutning på for borgerne både i Vrå og hele Hjørring Kommune, siger medlem af byrådet for Dansk Folkeparti Vivi Jensen.

Ifølge dagens delegation er der ikke nogen tvivl om, at billederne fra lokalplanen giver et forkert billede af, hvor meget anlægget vil fylde.

- Vi vil selvfølgelig forlange, at hele den her visualisering bliver lavet om, og at der kommer nogen ordentlige fotografer herud og ikke laver fotoshop, men prøver at finde ud af, hvad er realiteterne bag det her, siger John Lund.