Kommuner begraver flere borgere

Kommunerne står i højere og højere grad for de nordjyske begravelser. Foto: Per Frank Paulsen

Kommunerne skal i stigende grad selv stå for begravelsen af deres egne borgere. Førhen var det kun afdøde uden pårørende, som kommunen begravede, men i dag vælger flere og flere af de pårørende at overlade denne opgave til kommunen.

Der ligger fire nye dødsfald på overassistent Erik Brændgaards skrivebord. Dødsfald, hvor de pårørende har valgt at bede kommunen tage sig af begravelsen, fordi de ikke magter opgaven.

- Det begynder lynhurtigt at køre rundt i hovedet på de pårørende. Eksempelvis skilsmissefædre, som ikke har haft kontakt med deres børn i mange år. Børnene aner ikke noget om deres fars levevis, eller om der er penge i skidtet, og så lodser de den over på os, siger overassistent Erik Bjændgaard fra Aalborg Kommune til TV2/NORD.

Siden nytår er Aalborg kommune blevet bedt om at tage sig af 16 bisættelser, og det er en voldsom stigning i forhold til tidligere. Avisen Kommunen har spurgt de 11 nordjyske kommuner om, hvor mange borgere de begraver hvert år. Af de 9, der har svaret, oplever Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Aalborg, at det tal er stigende, mens Thisted, Vesthimmerland, Rebild og Mariager Fjord oplever tallet som stabilt. Alle oplever de dog, at de pårørende vælter opgaven over på kommunen.

- Det kan skyldes det fødselsmæssige pres, man står over for som pårørende. At man ganske enkelt ikke har det fødselsmæssige overskud til at engagerer sig i det. Den anden forklaring kan være, at man ganske enkelt ikke tror eller ved, om der er økonomi til at forestå en begravelse, hvorefter det så overgår til kommunen, siger sociolog Michael Hviid Jacobsen fra Aalborg Universitet til TV2/NORD.

Netop angsten for at hænge på en stor begravelsesregning kan være det, der skræmmer de pårørende, men den angst er ubegrundet.

- Det risikerer man aldrig. Vi er selvfølgeligt åbne over for de pårørende og forklarer, hvad det her koster, ud fra den formue som den afdøde havde. Så mange gange går de pårørende ind i det alligevel, fordi de kan se, at det har de ikke nogen risiko ved, siger bedemand Anders Petersen fra begravelsesforretningen Folmer Olsen i Aalborg til TV2/NORD.

Når kommunen skal stå for begravelsen, arver kommunen også den afdøde. I årevis har den forretning hvilet i sig selv. Alligevel er det næsten umuligt for kommunen, at få de pårørende til selv at stå for begravelsen.

- Når folk ringer hertil, har de givet op på forhånd. Uanset om det er en slægtning, man har været tæt knyttet til, eller om det er en person, man ikke har set i årevis, så er et dødsfald altid forbundet med sorg, og alene det gør, at de fleste mennesker har paraderne oppe, siger overassistent Erik Bjændgaard fra Aalborg Kommune til TV2/NORD.

Forsiden lige nu