Nu går også de konservative medlemmer af Aalborg Byråd ind for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.

Konservative: Tunnel under Egholm

De konservative i Aalborg Byråd peger på en 3. Limfjordsforbindelse via Egholm. Men partiet ønsker vejen gravet ned.

I årevis har den konservative gruppe i Aalborg Byråd været uenige om, hvor en kommende tredje forbindelse over Limfjorden skal gå. Men nu er de to medlemmer, Thomas Krarup og Vibeke Gamst, blevet enige om at pege på Egholm-linien. Partiet ønsker dog at forlænge den foreslåede tunnel, så den graves under Egholm i stedet for at slutte lige syd for øen og føres som motorvej over selve Egholm. Det oplyser gruppeformand Thomas Krarup.

I forvejen peger det meste af Aalborg Byråd på en Egholm-line. Kun SF ønsker et ekstra tunnelrør, mens Socialdemokraterne er delte i spørgsmålet.