LIGE NU:

Kortere ventetid for patienter med høretab

Der bliver ansat mere personale på de audiologiske afdelinger i Nordjylland, og det betyder, at ventetiden for patienter med høretab bliver kortere.

Der er  udsigt til at patienter med høretab hurtigere kan komme til undersøgelse og behandling. Regionsrådet har nemlig godkendt planerne om at bruge 2,5 millioner kroner årligt frem til 2022 på høreområdet. Pengene stammer fra finansloven i 2019, som blev vedtaget af den daværende regering og Dansk Folkeparti.

Pengene skal primært bruges på at ansætte mere personale.

quote Mange nordjyske patienter venter i for lang tid ved de offentlige høreklinikker.

Lone Sondrup, Venstre

- Mange nordjyske patienter venter i for lang tid ved de offentlige høreklinikker. Også selvom vi i regionen næsten har halveret ventetiden siden 2016. Det er derfor en vigtig prioritering, at vi nu følger de afsatte midler til dørs og sikrer, at de bliver brugt fornuftigt, siger Lone Sondrup fra Venstre, der er fungerende regionsrådsformand i uge 48.

På landsplan bliver der samtidig igangsat en række initiativer, som gør vejen gennem sundhedssystemet lettere for patienterne.

Regionen vurderer, at den nye aftale vil reducere ventelisten med cirka 500 borgere årligt.

Korte ventelister i Hobro og Thisted

2500 nordjyder var i slutningen af oktober på venteliste til forundersøgelse eller undersøgelse på audiologiske afdelinger i Region Nordjylland.

Ventetiderne til forundersøgelser er længst, mens ventetiden til behandlingen er væsentligt kortere. For alle afdelinger er der reelt fem ugers ventetid i gennemsnit.

I løbet af 2016 og 2017 blev behandlingen af høretab samlet under Aalborg Universitetshospital, og det gjorde det muligt at behandle ukompliceret høretab i både Hobro, Thisted og Aalborg, mens et kompliceret høretab bliver altid behandlet i Aalborg.

Ændringen har nedbragt ventetiden markant, lyder det fra Lone Sondrup.

- Vi har næsten halveret ventetiden regionalt, mens det er gået endnu bedre i eksempelvis Thisted, hvor man er gået fra ventetider på 34 uger til nu 4 uger. Samme tendens er gældende i Hobro, hvor ventetiden nu er 11 uger. Så vi har allerede nogle af de allerkorteste ventetider i hele landet, siger Lone Sondrup.