Kræft truer nordjyske juletræer

En særdeles aggressiv svampesygdom truer de danske juletræer.

En aggressiv svampesygdom har tilsyneladende nydt godt af et køligt og vådt forår og har bredt sig i hidtil uset omfang og er senest trængt ind i juletræsområder syd for Aalborg. Det fortæller DR Nordjylland.

Det siger skovfoged Michael Rasmussen fra Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland.

Han påpeger, at Midt- og Vestjylland er hårdest ramt, men at svampesygdommen - der populært betegnes som ædelgrankræft - er i fremmarch. Sygdomstegnet er døde skud.

- Enkelte steder er 10 procent af træerne angrebet, men det er stadig sjældenhederne. Lige nu er det stadig i mindre omfang, men det haster med at få forsket i det, så epidemier undgås, siger han.

Man kender ikke det nøjagtige spredningsmønster.

- Man formoder, at det sker gennem luften. Det må også gerne være vådt, og så er især tilklippede træer modtagelige, siger Michael Rasmussen.

Ædelgrankræften angriber alle typer - også Nobilis, der typisk bruges til pyntegrønt.