LIGE NU:

Kraftig trafikvækst på de nordjyske motorveje

Aldrig før har der kørt så mange biler på de nordjyske motorveje. Især på M90 til Hirtshals, hvor trafikken er steget med 37 procent siden 2007.

De nordjyske motorveje oplever i disse år en markant trafikvækst. Den største stigning ses på motorvejen til Hirtshals, hvor antallet af køretøjer på vejen er steget med gennemsnitligt 37 procent siden 2007.

Det viser tal fra Vejdirektoratets rapport ”Statsvejnettet 2016”, der netop er blevet offentliggjort.  

På motorvej M80 til Frederikshavn har der siden 2007 været en stigning i trafik på omkring 11 procent.

- Opgørelsen bekræfter bare det indtryk, som mange trafikanter nok har fra deres færden på vejnettet, nemlig at trafikken stiger markant på vores motorveje, siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet.

Det er ikke kun i Nordjylland, at mængden af trafik på motorvejene er steget – også på landsplan ses der mere trafik. Antallet af kørte kilometer på de danske motorveje sidste år steg med seks procent i forhold til året før. Og væksten bliver endnu større, hvis man kigger længere tilbage. I forhold til 2007 er antallet af kørte kilometer på motorvejene steget med 22 procent.