LIGE NU:

Krav om uafhængig klageinstans afvises

Klager over politiske afgørelser skal behandles af et uafhængigt nævn - ikke af andre politikere. Sådan lyder kravet efter direktøren for Statsforvaltningen i Nordjylland, Claus Rosholm, i går smækkede med døren. Men de store partier afviser ændringer.

Rosholm skød på Gade
I går blev borgmester i den daværende Brovst Kommune, Mogens Gade, beskyldt for at have påvirket sin partifælle, Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så politikerne i Brovst slap for en bod. En bod, Claus Rosholm havde pålagt politikerne for at have påført kommunen et tab i en sag mod en lille vognmand.

- Men jeg har kun skrevet et brev til ministeriet og spurgt, om de ville kigge på sagen. Og så har vi fået en afgørelse, der er juridisk og ikke, som Claus Rosholm påstår, politisk siger Mogens Gade (Venstre), der i dag er borgmester i Jammerbugt Kommune.

Per Clausen kræver uafhængigt nævn
Men bare mistanken om politisk kammerateri fik i går Enhedslisten til at kræve ændringer af klagesystemet.

- Man fjernede jo det politiske element i tilsynsrådene, hvor der tidligere var både kommunal- og amtspolitikere, og meget tyder på, at vi også skal fjerne den politiske indflydelse i forhold til de afgørelser, der bliver truffet, når sager bliver anket, så vi også får et uafhængigt organ til at behandle ankesager, siger Folketingsmedlem Per Clausen (Enh.l.)

Eksperterne støtter kravet
Kravet støttes af juristernes fagforening, DJØF, og flere forvaltningseksperter.

- Muligheden for politisk indblanding er selvfølgelig større i dette system. For nogle år siden foreslog man, at der skulle være et uafhængigt nævn øverst kun med jurister og eventuelt en dommer som formand. Og det kunne man da på mange måder have foretrukket, siger Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Men partierne afviser
- Det kan vi klart afvise, for sager som denne ligger godt og trygt i ministeriet, der har truffet en klar juridisk og ikke politisk afgørelse, mener Folketingsmedlem og kommunalordfører Erling Bonnesen (Venstre)

Indenrigsministerens parti vil altså ikke lave noget om - og støttes for en gangs skyld af Socialdemokraterne.

- Det her er en tilsynssag i forhold til folkevalgte. Og derfor er det også vigtigt at der i forhold til den endelige afgørelse kan gøres et politisk ansvar gældende, siger Ole Stavad (Soc.dem.), Folketingsmedlem og kommunalordfører.