Foto: Thomas Gaardsmand (arkiv)

Krav til minkfarme skærpes

Krav om lugtgener og afstand til naboer skærpes for minkfarmere.

Miljøminister Ida Auken (S) vil ændre kravene omkring lugt og afstand til naboer for minkfarme, der hidtil har haft bedre betingelser end andre husdyrbrug.

Samtidig vil ministeren give kommunerne bedre muligheder for at sætte ind overfor minkfarme, der ikke overholder reglerne.

- Hvis man gentagne gange ikke overholder reglerne, så skal kommunerne kunne gribe hårdere ind overfor overtrædelser. Samtidig glæder det mig, at Dansk Pelsdyravlerforening nu har inkluderet miljøforhold i erhvervets egen tilsynskampagne "Tjek på farmen". Kampagnen har tidligere kun været målrettet dyrevelfærd, men er nu blevet udvidet til også at omfatte miljøforhold. Det er rigtigt set af erhvervet, siger Ida Auken.

Miljøministeriet forsøger sammen med Dansk Pelsdyravlerforening og naboer til minkfarme, at finde løsninger på problemerne med lugt og også fluer, som kan tilgodese alle parter. Dansk Pelsdyravlerforening har blandt andet igangsat et pilotprojekt, der skal danne grundlag for fastsættelsen af fremtidige lugtgrænser, så minkfarmene kan overholde de samme regler som andre husdyrbrug.

De nye regler skal godkendes og forventes at træde i kraft i første halvdel af 2014, men reglerne om afstand til farmenes naboer bliver foreløbige, da man mangler viden om lugtproblemerne, til at fastsætte en konkret grænse.