LIGE NU:

Krigsskibe bekæmper pirater i Kattegat

Pirater hærger i Kattegat under Søværnets store øvelse DANEX 08 fra den 3. - 16. september. Havet ud for Vendsyssel vil under øvelsen blive brugt til at indsætte Nato-flådeskibe mod pirater.

Scenarie
Scenariet for DANEX 08 omhandler tre opdigtede stater Vendthi (Vendsyssel), Dania (resten af Jylland) samt Germania (nordlige Tyskland), der formodes at give ly for terrorister.
I havet ud for Vendthi er piratkapringer af civile skibe et voksende problem. Pirateriet medfører, at en koalition af NATO flådeskibe indsættes i området for at sikre den civile skibsfart.
Men så bliver endnu et skib kapret.

Højaktuelt
Scenariet for øvelsen er højaktuelt og ligger tæt på den virkelighed, som det danske krigsskib ABSALON og Søværnets Taktiske Stab i det kommende halvår er midt i.

>Piratangreb på civile skibe
Fredag den 29. august blev ABSALON indsat i koalitionsstyrken Task Force 150, der opererer ud for Afrikas Horn. Området hærges i stigende grad af piratangreb på civile skibe.
Den 15. september overtager Danmark, under ledelse af Søværnets Taktiske Stab, kommandoen over Task Force 150.

Øvelsesleder Kommandør P.F. Hansen:

- Såvel nationalt som internationalt er der stor vilje til og fokus på at bekæmpe terrorisme, pirateri, våben- og menneskesmugling. Derfor er dette en både nødvendig og naturlig del af opgaverne for alle flåder. Danske farvande udgør, i kraft af den kystnære geografi og den tætte skibstrafik, et noget nær ideelt træningsmiljø for sådanne operationer, og vi er glade for og stolte af at kunne stille dette til rådighed for vores allierede. Den multinationale deltagelse i øvelsen forstærker realismen og medvirker i særdeleshed til at højne træningsudbyttet såvel som evnen til at samarbejde i fremtidige operationer.

Tidsplan
Onsdag d. 3. 9.:
De deltagende enheder mødes i Kattegat og påbegynder øvelsesaktiviteter.

Fredag d. 5.9. - Mandag den 8.9.:
Flådebesøg i Ålborg.

Mandag d. 8.9. - Tirsdag d. 16.9.:
Øvelsen Afvikles.

Deltagere:
Danmark, Tyskland, Holland, Polen, England samt stabsrepræsentanter fra USA

Hvis du vil vide mere
Hjemmeside for DANEX
http://forsvaret.dk/DANEX08/

TASK FORCE 150
Den multinationale maritime koalitionsstyrke Task Force 150 blev etableret i 2001 som et resultat af terrorhandlingen de 11. september.

Styrken består normalt af 8-10 skibe af fregatstørrelse.

Formålet med Task Force 150 var oprindeligt at bekæmpe terrorisme. I dag er opgaven bredere og omfatter nu ligeledes styrkelse af den maritime sikkerhed, kapacitets opbygning i regionen, samt bekæmpelse af:
Terrorisme, pirateri, våbensmugling, menneskesmugling og narkotikasmugling.

270920 halvorsminde efterskole

Trods nyt smitteudbrud på efterskole: - Vi har haft et rigtig godt døgn på trods

Sanserum, fødestue, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

play Nye sanserum til fødende i Hjørring: - Jeg håber, det bliver alt det, kvinder drømmer om

240621 Karsten Lauritzen donerer bryllupsblomster

Plejehjem fik blomster fra politikers bryllup: - De er så smukke, vores borgere glemmer deres sygdomme for en stund

bil

Voldsomt solouheld: 19-årig mand kørte ind i træ

270920 halvorsminde efterskole

Trods nyt smitteudbrud på efterskole: - Vi har haft et rigtig godt døgn på trods

Sanserum, fødestue, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

play Nye sanserum til fødende i Hjørring: - Jeg håber, det bliver alt det, kvinder drømmer om

Til forsiden

Til forsiden