Foto: Jesper Lange

Kriminaliteten falder i Aalborg

En opgørelse fra Nordjyllands Politi viser, at Aalborg Kommune er inde i en positiv udvikling, hvad angår den anmeldte kriminalitet. Nye tal for hele kommunen viser nemlig et generelt fald i anmeldelserne set over de seneste fire år.

Anmeldelser for indbrud, tyveri og vold er faldet i Aalborg Kommune de seneste fire år, viser tal fra Nordjyllands Politi.

Anmeldte indbrud i villa og lejlighed er på fire år faldet fra 1583 ned til 1211 i 2014, mens tyveri fra borger er faldet fra 3646 i 2011 ned til 2616 i 2014. Voldsanmeldelser er faldet fra 459 og ned til 357 i 2014.

 

Anmeldt kriminalitet i Aalborg20112012201320142015 (indtil 16/6)
Indbrud i lejlighed og villa1583141512351211378
Tyveri fra borger3646311636332616871
Vold459392410357134

 

Den positive udvikling synes endda at fortsætte i 2015, hvor årets første knap seks måneder viser 378 indbrud, 871 antal tyverier og 134 tilfælde af vold.

- Året er selvfølgelig ikke gået endnu, så meget kan ske, men indtil videre ser tallene fornuftige ud. Det kan vi kun glæde os over, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals fra Nordjyllands Politi.

Faldet i indbrudskriminalitet kan blandt andet forklares med, at Nordjyllands Politi generelt har styrket efterforskningen af indbrudsindsatsen ved at samle enheder i opgavefællesskaber.

- Men jeg tror også, at borgerne er begyndt at gøre mere selv: De er blevet mere opmærksomme, og de nabohjælper," siger vicepolitiinspektør Henrik Skals og henviser til, at politiet sammen med bl.a. sikringsbranchen og Det Kriminalpræventive Råd har skruet op for formidlingsindsatsen.

- Vi holder borgermøder om indbrud, og vores sikringsrådgiver afholder tryghedsvandringer i hele Nordjylland, forklarer Henrik Skals.

I Aalborg Kommune hæfter man sig ved, at indbrud og øvrig kriminalitet især falder i de mest udsatte boligområder.

- De helhedsplaner, som boligorganisationer, kommunen og andre parter sammen har iværksat, ser ud til at virke. Samtidig med en renovering af boligområderne sætter vi ind med massiv forebyggende indsats, siger socialchef Hanne Manata i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune.

Faldet i voldskriminaliteten er ifølge Hanne Manata bl.a. et udtryk for ændrede normer blandt de unge:

- Vi ser i øjeblikket på landsplan en udvikling, hvor de unge er mere lovlydige, og normen er, at vold er uhensigtsmæssig og uacceptabel adfærd.

Samtidig fremhæver hun SSP-samarbejdet mellem socialforvaltningen, skolerne og politiet. Her arbejdes der netop med de unges adfærd og normer. Ikke kun i forhold til vold, men også f.eks. misbrug.