Bjesk er en klassisk nordjysk egnsting. Det kunne være et billede, der fortæller noget om den nordjyske identitet.

Kulturarv Nord: Fokus på den nordjyske identitet

”Vores Nordjylland” er gået luften på Facebook og Instagram. Alle borgere inviteres til at sætte ord og billeder på den nordjyske identitet.

Med projektet ”Vores Nordjylland” sætter museumssammenslutningen Kulturarv Nord i 2020 fokus på ligheder og forskelle i den nordjyske identitet.

Sammen med ni nordjyske kulturhistoriske museer inviteres en række helt almindelige borgere i hele Nordjylland til at reflektere over deres nordjyske identitet gennem en kameralinse.

Hvert deltagende museum udvælger syv personer i forskellige aldre og beskæftigelser i forskellige dele af de nordjyske kommuner. Hvis man er interesseret i at deltage, kan man henvende sig til det statsanerkendte kulturhistoriske museum i sin kommune.

I forbindelse med projekt ”Vores Nordjylland” oprettes også en Facebookside og en Instagram-konto. Med hashtagget #voresnordjylland2020 indbydes alle nordjyder og danskere i det hele taget til at dele ord og billeder på Facebook og Instagram med deres synsvinkler på, hvad der er særligt nordjysk.

Museernes udvalgte personers billeder og refleksioner indsamles af Kulturarv Nord og præsenteres i en vandrefotoudstilling, der har premiere på Kulturmødet Mors den 20. august i år.

Vandreudstillingen vises efterfølgende i hovedbyerne i de deltagende museers respektive hjemkommuner i 2020-2021.

Projektet ”Vores Nordjylland” er støttet af Region Nordjyllands Kulturpuljen 2019.

 

Kulturarv Nord består af følgende museer:

Limfjordsmuseet

Læsø Museum

Museum Mors

Museum Moss

Museum Thy

Nordjyllands Historiske Museum

Nordjyllands Kystmuseum

Vendsyssel Historiske Museum

Vesthimmerlands Museum