LIGE NU:

Kystdirektoratet giver ny tilladelse til kystsikring ved Nørlev

En længere kyststrækning langs Nørlev Strand kan nu også blive sikret inden for lovens rammer.

Der er tale om en tilladelse, der kan sikre kystbeskyttelse på en 220 meter lang strækning ud for Morgenvej i Nørlev.

Det skriver Kystdirektoratet i en pressemeddelse. 

Kystdirektoratet har givet tilladelse til et projekt, som tilgodeser grundejernes ønsker og ligger inden for lovens rammer og de kysttekniske muligheder på stedet. 

Et par sommerhuse har over årene fået Vesterhavet meget tæt på huset – så tæt, at havet under en kraftig storm kan true husenes eksistens. 

- Vi er selvfølgelig meget tilfredse med, at vi har kunnet give tilladelse til et projekt, som kan holde havets fremmarch i skak, så husene kan reddes, samtidig med at projektet tilgodeser muligheden for at bevare en naturlig kyst med stor rekreativ værdi for de besøgende, siger  afdelingschef i Kystdirektoratet, Ane Høiberg Nielsen.

Med tilladelsen må grundejerne opføre en såkaldt sandbuffer og en bagstopper af sten, som tildækkes med så meget sand, at stenene ikke kan skade nabostrækningerne under en storm. Derudover skal der sandfodres foran sandbufferen, så påvirkningen af den under storm reduceres. Hvis projektet ikke forsinkes af klager, kan tilladelsen tages i brug efter klagefristens udløb om 4 uger. 

Et lignende projekt er netop gennemført lige nord for på Nørlev Strand.