Foto: Christian Henriksen

Læge: Helbred bør undersøges ved skifergasboring

Der findes ikke nogen danske undersøgelser, der viser om skifergasboringer er sundhedsskadelige eller ej. En afdelingslæge fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg opfordrer nu til, at der hurtigst muligt bliver igangsat nogle helbredsundersøgelser.

Afdelingslæge Jakob Hjort Bønløkke mener, at der skal igangsættes undersøgelser for at dokumentere, hvorvidt skifergasboringen er sundhedsskadelig eller ej.

- Hvis der en chance for at man vil fortsætte med boringerne, så synes jeg det er enormt vigtigt at gå i gang. Det er afgørende ikke kun at se på påvirkningen på naturen, men også menneskerne, siger Jakob Hjort Bønløkke fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg.

Ifølge afdelingslægen findes der lige nu ingen danske helbredsundersøgelser i forbindelse med skifergasprøveboringer.

- Det er vigtigt at vide noget om, hvorvidt der er helbredsskader eller helbredseffekter, inden man tager beslutning om at udvide det her og foretage flere boringer, fordi det så potentielt vil blive noget, der kan påvirke rigtig mange mennesker, der bliver nabo til det, siger Jakob Hjort Bønløkke.

I USA har undersøgelser tidligere vist, at naboer til en skifergas-boring fire gange oftere døjer med sundhedsproblemer, end mennesker der bor længere væk. Ifølge afdelingslægen kan man ikke umiddelbart overføre de amerikanske resultater, fordi både de geologiske forhold og sikkerhedsmæssige krav er anderledes her hjemme. Men det øger kun behovet for få igangsat danske undersøgelser, mener lægen.

Hos dem, det handler om, nemlig naboerne i Dybvad, er holdningerne delte. Spørger man Anne-Marie Kristensen, er der fuld opbakning til helbredsundersøgelsen. Hun føler, at hendes helbred allerede er blevet påvirket af skiferboringen, der har stået på i cirka et halvt år.

- Jeg har haft hovedpine og dårlig mave, og jeg har det ligesom at min hals den er rykket op og er helt ru. Jeg synes jo, at man skulle have startet på det her inden at prøveboringen var gået i gang, for at se, hvordan vores helbredsmæssige situation var før, under og efter prøveboringen, siger Anne-Marie Kristensen fra Dybvad.

Hos entreprenør Kim Jensen, der bor ved siden af, lyder det stik modsat.

- Jeg har ikke mærket noget. Så lad os nu lige se, om der i det hele taget er skifergas dernede, for ellers så er det jo spild af ressourcer at bruge penge på at undersøge det, siger Kim Jensen fra Dybvad.

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) vil i dag ikke udtale sig om mulighederne for danske helbredsundersøgelser.

Bjarne Laustsen (S), der er medlem af energi- og klimaudvalget, siger, at han bakker op om afdelingslægens forsalg. Bjarne Laustsen siger, at han vil gøre helbredsspørgsmålet til en del af en høring, som skal afholdes på Christiansborg i efteråret.