LIGE NU:

Lægeaftale er opsagt

Lægerne mangler realitetssans, mener De Danske Regioner, der nu opsiger lægeoverenskomst.

Mangel på realisme fra de praktiserende lægers organisation (PLO) får regionerne til at opsige overenskomsten, oplyser De Danske Regioner. Opsigelsen har virkning fra 1. september 2013.

- Vi oplever, at PLO modarbejder vores mål om at sikre borgerne ensartet høj kvalitet, lægedækning i hele landet og sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen, siger Jens Stenbæk, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

- Vi skal leve op til de krav om bedre styring og gennemsigtighed, som har været fremført af Rigsrevisionen, og kan ikke leve med den overenskomst, der gælder i dag. Derfor har vi set os nødsaget til at opsige aftalen, siger han.

Ifølge regionerne har netop de praktiserende læger en nøglerolle i regionernes bestræbelser på at styrke kvaliteten i sundhedsvæsnet.