Lægehelikopter i 2011

Finanslovsforliget på sundhedsområdet betyder efter al sandsynlighed, at Nordjylland fra 2011 får en lægehelikopter på Aalborg Sygehus

Der er afsat 100 millioner kroner til et beredskab med lægehelikoptere fra 2011.

- Det er nødvendigt med et helikopterberedskab, når vores nye sygehusstruktur er færdig med færre akutsygehuse, så befolkning i landets yderkantsområder også kan føle sig trygge, siger Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, (Kons.)

Beslutningen skaber tilfredshed hos de nordjyske regionsrådspolitikere. Men at pengene tages fra midlerne til nye sygehuse huer ikke regionsformanden.

- Regeringen bruger pengene to gange. Det synes jeg ikke er rimeligt, men det er positivt at vi får et helikopterberedskab, siger Ulla Astman Nielsen (Soc.dem.) formand for det nordjyske regionsråd