LIGE NU:

Lægekørsel ændres efter klager

Sundheds- Ældre og Handicapudvalget i Hjørring har besluttet at forbedre serviceniveauet for kørselsordningen læge og speciallæge. Forbedringerne sker på baggrund af en status over de to første måneder, som er forelagt ddvalget, og hvor konkrete klager h

- Vi har lyttet til de klager vi har fået, og vi har undersøgt dem. Konklusionen er, at nogle borgere har ventet for længe på en taxa til læge, og det ønsker et enigt udvalg at rette op på, siger udvalgets formand, Karl Bornhøft (SF).

Karl Bornhøft understreger, at der dog stadig vil være ventetid.
- Vi har strammet op, så borgerne max. må blive afleveret og hentet ved læge en halv time før og efter konsultationen. Men jeg vil gerne fremhæve, at vores mål er, at borgerne skal vente så lidt som muligt, indenfor de rammer vi har vedtaget.

Af klagerne har det også fremgået, at enkelte borgere er blevet afleveret hos lægen før åbningstid og hentet efter lukketid. Det ønsker Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget også at lave om på.
- Det er naturligvis uacceptabelt, at borgerne skal stå udenfor og vente i al slags vejr. Så det vil vi også have lavet om, siger Karl Bornhøft.

For at være berettiget til kørselsordningen skal man være pensionist og ikke kunne transportere sig til læge på anden vis - f.eks. via bus, tog, bil eller ved hjælp af nære pårørende.