Læsø Laks skal sælges i hele verden

Læsø Laks vil skabe 25 nye arbejdspladser på Læsø og årligt producere 4000 tons fisk. Nordic Seafood skal sælge fiskene i hele verden.

<b>Samarbejde med Nordic Seafood</b>
Den kommende virksomhed på Kattegatøen har netop indgået et samarbejde med Nordic Seafood A/S / J. P. Klausen & Co. A/S om, at gruppen på verdensplan skal forestå salg og markedsføring af produkterne fra Læsø
Laks.

<b>25 nye arbejdspladser</b>
- Med den aftale er vi kommet et stort skridt videre i retning af at skabe en ny dansk storeksport og få skabt op til 25 nye helårsarbejdspladser på Læsø,
siger Søren Frandsen og Steen Stubkjær, som står bag Gladstone Group og Læsø Laks.

<b>Stor samarbejdspartner</b>
Nordic Seafood Gruppen er en af de førende distributør af seafood i Europa og Mellemøsten med partnere på samtlige europæiske markeder.
Gruppen omsætter for ca. 1,5 milliarder kroner om året og ejes for 70 procents vedkommende af to af verdens største seafood virksomheder - Nissui i Japan og Sealord i New Zealand.

<b>Stor interesse for fiskeopdræt</b>
Lars Olsen, salgsdirektør i Nordic Seafood, der sammen med den øvrige ledelse har undersøgt projektet Læsø Laks siger:
- Der er ingen tvivl om at fremtiden bringer en stor vækst i landbaserede opdræt af fiskeprodukter. Her er der mulighed for både at sikre høj kvalitet samt minimere belastningen af miljøet. Endvidere er der tegn på at produktionen minimum er ligeså rentabel
som hav- og dambrugsbaserede opdræt. Derfor har vi en meget stor interesse i Læsø Laks.

<b>Fuldvoksne spisefisk</b>
Læsø Laks bliver den første virksomhed i verden, som producerer fuldvoksne spisefisk på 4-5 kilo i et landbaseret og fuldt recirkuleret anlæg, som ikke
forurener omgivelserne.

- De 4000 tons fisk, vi årligt skal producere, vil blive opdrættet i produktionshaller på Læsø i lukkede systemer under fuld kontrol. Så undgår vi sygdomme og får en kvalitet af spisefisk, som er helt unik, siger Søren Frandsen og Steen Stubkjær videre.

<b>17 millioner i støtte</b>
I november 2008 fik Læsø Laks tilsagn om 17 millioner kroner i etableringsstøtte fra den danske stat og fra EU.

- Med etableringen af Læsø Laks håber vi ikke blot at skabe stor eksport af kvalitets spisefisk, men også at skabe starten på et dansk eksporteventyr for fuldt recirkulerede, landbaserede fiskeopdrætsanlæg.
Læsø Laks sætter nemlig ny normer og standarder for fiskeopdræt, siger Søren Frandsen og Steen Stubkjær.

<b>Investering for 150 millioner</b>
Inden den første fuldvoksne spisefisk kan forlade Læsø Laks, skal der investeres omkring 150 millioner kroner på øen.

- Det er virkelig mange penge specielt i det nuværende marked, men vi er i øjeblikket i en positiv dialog med interesserede investorer og finansieringskilder. Vi håber, de forhandlinger falder på plads i løbet af få måneder, så byggeriet af Læsø Laks kan begynde i løbet af sommeren eller efteråret.
Samarbejdsaftalen med Nordic Seafood A/S / J. P. Klausen & Co. betyder, at vi har passeret endnu en vigtig milepæl. Afsætningen af vores produktion er sikret og det i samarbejde med en veletableret partner med en global salgsorganisation. Vi er utroligt glade for det store potentiale, som ligger i dette samarbejde, tilføjer Søren Frandsen og Steen Stubkjær.

<b>Godkendt af Læsø Kommune</b>
Læsø Kommune godkendte allerede i september sidste år etableringen af Læsø Laks.
Fra byggeriet af virksomheden begynder, til den første fisk forlader anlægget, vil der gå op imod halvandet år. De 4000 tons spisefisk, Læsø Laks årligt skal producere, når anlægget er fuldt udbygget, svarer til hele den danske torskekvote i Skagerrak og Kattegat.

Forsiden lige nu