LIGE NU:

Læsø nærmer sig fastlandet

Borgerne på Læsø kan bogstaveligt talt snart komme tættere på fastlandet og Frederikshavn. Der er planer om at bygge et nyt færgeleje for enden af en ni kilometer lang dæmning vest for øen.

Ifølge Nordjyske Stiftstidende vil dæmningen ikke blot afkorte sejltiden, der er på 90 minutter, men også give færgeselskabet lavere driftsomkostninger og billigere billetter. Afstanden til Frederikshavn er cirka 29 kilometer.

Færgeforbindelsen til fastlandet er Læsøs livline, og de lokale politikere har i årevis forsøgt at finde en mulighed for at lette ulemperne ved øens isolerede beliggenhed. Senest blev en række forsøg på hurtigere sejlads i sommeren 2007 opgivet, da et væsentligt større olieforbrug og slitage på færgens motorer viste, at den løsning hverken var rentabel eller miljørigtig. Nu har tanken om en dæmning et stykke af vejen til Jylland på ny slået rod hos politikerne. Ideen opstod for år tilbage, men blev forkastet af økonomiske grunde. Det nye forslag kombinerer dæmningen med en række havvindmøller, der skal sikre økonomien i projektet.

- Vindmøllerne kan bidrage til finansieringen af dæmningen. Yderligere er det nationale energiforlig med til at fremme ideen, idet Danmark står over for store investeringer i vedvarende energi med henblik på den nødvendige nedbringelse af Danmarks totale CO2 udslip, forklarer Læsøs borgmester, Olav Juul til Nordjyske Stiftstidende.

Han fik i januar 2008 opbakning fra den øvrige kommunalbestyrelse til at undersøge sagen.

Den 10. marts får øen besøg af en repræsentant for DONG Energy, der vil drøfte et eventuelt samarbejde på kommunalbestyrelsens temamøde. Olav Juul er optimistisk inden forhandlingerne med DONG Energy, men understreger samtidig, at det hele endnu er på undersøgelsesstadiet. Det er planen, at Læsø Kommune vil indkalde læsøboerne til et orienteringsmøde om projektet så hurtigt som muligt.

Tidligere undersøgelser har vist, at en dæmning kan bygges på en revle, der strækker sig ca. ni kilometer ud i havet mod Jylland. Her er vanddybden kun 1 - 1,8 meter. Foreløbige beregninger tyder på, at der kan placeres 14 til 18 havvindmøller på strækningen.