LIGE NU:

Læsø skole: Tal er misvisende

Skolelederen på Læsø skole dumper Undervisningsministeriets statistik over landets kommuners resultater ved folkeskolens afgangsprøve. I statistikken skiller Læsø sig fagligt ud.

3,9 og 4,6 på 7-trinsskalaen fik Læsø skoles afgangselever gennemsnitligt i karakterer sidste år i henholdsvis skriftlig orden og læsning. Samtidig scorede selvsamme elever 7, 2 i fysik/kemi, hvilket var landsdelens højeste kommunegennemsnit i faget. Derved skiller eleverne fra Læsø Kommune sig ud på både godt og skidt, når man sammenligner med tal fra Undervisningsministeriets opgørelse over afgangselevers karakterer inddelt efter kommune.

Men det gør de ikke i virkeligheden, mener skoleleder Bjarke Markussen fra Læsø skole.

- De tal fra Læsø Kommune, de dækker jo kun over gennemsnittet for én enkelt årgang, imens tallene fra f.eks. Aalborg, Frederikshavn og andre kommuner dækker over flere tusinde elever, siger Bjarke Markussen.

I afgangsklassen på Læsø skole, der er øens eneste skole, var der sidste år 22 elever. I år er der kun 14. Det er altså et meget lille statistisk grundlag, som kommunen bliver vurderet på. Derfor mener skolelederen heller ikke, at statistikken siger noget om det faglige niveau på Læsø skole.

- Det eneste, vi kan bruge statistikken til, det er, for at se om vi rykker eleverne over en periode på f.eks. fem år. Vi sammenligner os aldrig med andre, siger Bjarke Markussen.

Undervisningsministeriets samlede tabel kan se her:

http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/ShowReport.aspx?report=KGS-gns-kom-fag