Læsø vil rekruttere nye medarbejdere

Går utraditionelle veje i kampen for kvalificeret arbejdskraft

På Social- og Kulturudvalgets møde tirsdag d. 22. januar skal politikerne blandt andet diskutere flere forslag, der skal forsøge at afhjælpe den akutte mangel på kvalificeret arbejdskraft på øen.
Et af forslagene er stillet af Læsø Skole, der ønsker fri bolig til nye lærere. Skolens ledelse peger på, at fri bolig vil være et attraktivt rekrutteringstiltag overfor yngre ansøgere til lærerstillinger.
Ældreplejen forestiller sig imidlertid, at man skal gå en anden vej.
Deres forslag går ud på, at garantere ægtefæller til nyansatte et års fast arbejde, så man kan nå at etablere sig på øen.
Der kan ikke garanteres "drømmejobbet" erkender ledelsen af ældreplejen, men alene hjælp til på den måde at få etableret et netværk og relationer på øen.
Udvalgets diskussioner skal munde ud i en rekrutteringsplan for Læsø Kommune.