Lakseopdræt går i land

[size=2]Danmarks førende position indenfor miljøvenlige dambrug skal udbygges. Arbejdet skal foregå på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals. [/size]

De miljøvenlige danske modeldambrug, der ikke forurener som gammeldags dambrug, skal udvides fra ferskvand til opdræt af saltvandsfisk som regnbueørreder og laks. Dermed skal Danmarks førende position indenfor miljøvenlige dambrug udbygges.

- Laksemarkedet er kæmpe stort på verdensplan. Men Danmark har indtil videre, primært på grund af miljømæssige restriktioner, ikke forøget produktionen nævneværdigt, siger faglig projektleder Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua i Hirtshals.

For at hæve produktionen på samtidig bæredygtig og rentabel vis kræves et tværfagligt samarbejde om nye teknologiske løsninger indenfor opdræt i saltvand. Målet er at lave flere fisk, men med samme eller lavere udledning af kvælstof til naturen. Blandt skal der udnyttes positive erfaringer fra ferskvand med biofiltre til at lave ammonium, som fiskene udskiller, om til nitrat.

I et fireårigt projekt støttet af Fødevareministeriet med 4,3 millioner kroner vil DTU Aqua sammen med andre erhvervsaktører udvikle teknologien i forhold til opdræt på land af store regnbueørreder i saltvand. Efter to år udvides projektet til at teste saltvandsopdræt af atlanterhavslaks på land.

Arbejdet skal ske på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals. Målet er ikke kun at skabe grundlag for en dansk produktion og eksport af saltvandsfisk, men også at eksportere selve teknologien.

- Danmark er allerede førende inden for teknologien med at recirkulere vand og modeldambrug. Målet er udnytte og udbygge den danske styrkeposition også til saltvandsopdræt, siger Per Bovbjerg Pedersen.

Akvakultur - både dambrug og havbrug - er verdens hurtigst voksende fødevareerhverv. Omsætningen fra produktion af fisk i akvakultur er cirka en milliard kroner alene i Danmark.
/ritzau/

Forsiden lige nu