Reglerne for byggeri langs kysterne skal lempes, mener Landdistrikternes Fællesråd. Foto: Jesper Lange (Arkiv)

Landdistrikter: Her er vores krav til planlovsaftale

Landdistrikternes Fællesråd vil tillade byggeri nær kysterne for at udvikle landsbyer og fremme turismen. Forhandlinger begynder i dag.

I disse dage forhandler politikerne på Christiansborg om ændringer af planloven, men det er uklart, hvordan aftalen ender for byggeri langs kysten og i landdistrikter. 

Hos Landdistrikternes Fællesråd, som tæller 41 ud af landets 98 kommuner - heraf syv nordjyske, venter man i spænding på, at aftalen om en ny planlov falder på plads. 

- Vi skal værne om vores natur, og sikre at fremtidige generationer også kan nyde vores kyster, men det er samtidigt vigtigt at huske, at vi har brug for udviklingsmuligheder inden for strand- og kystbeskyttelseslinjen, hvis vi vil have hele landet med, siger formand Steffen Damsgaard. 

Landdistrikterens Fællesråd har i dag offentliggjort deres krav til politikerne om at lempe nogle af de restriktioner, der er forbundet med strandbeskyttelseslinjen. Budskabet fra landdistrikterne er klart: Større frihed til at bygge nær kysterne er afgørende for udviklingen uden for de største byer. Konkret mener rådet at:  

Folk ved vandet skal have retten til deres egen have tilbage. Det skal være muligt at lave mindre ændringer i en bolig, der ligger i strandbeskyttelseslinjen samtidigt med, at der skal være bedre rammer for at opsætte et drivhus, en terrasse eller et skur på ens grund.

Der skal gives bedre muligheder for landsbyers udvikling. Tilbygninger til boliger inden for strandbeskyttelseslinjen skal tillades efter kommunal efter sædvanlig kommunal sagsbehandling, hvor der i dag ofte gives afslag. Derudover skal hul-udfyldning og byggeri af nye boliger i eller i tilknytning til en landsby som hovedregel være tilladt. 

Basale funktioner for offentligheden skal muliggøres. Det skal være hovedreglen, at basale funktioner som toiletter, badeforhold og parkeringspladser kan etableres, såfremt det sker under hensyntagen til naturen og omgivelserne.  

Der skal være mulighed for flere turismeprojekter ved kysterne. Det skal være muligt at opføre mindre basale servicefunktioner, der kan understøtte turismen. Det kan være en lille kiosk, en madbod eller toiletfaciliteter. Endvidere skal det være muligt at drive mindre erhverv i bygninger inden for strandbeskyttelseslinjen, hvor det i dag kun er landbruget der har en særstatus til udvikling.

Forhandlingerne om planloven begynder klokken 8 torsdag.