LIGE NU:

Landmænd får ikke lov til at gøde mere end i dag

Bæredygtigt landbrug har ønsket at få midlertidigt ophævet de danske, reducerede gødningskvoter, indtil der endeligt falder dom i sagen mod staten. Men i dag har Vestre Landsret afgjort at det ikke kan lade sig gøre.

Bæredygtigt Landbrug har stævnet staten med en påstand om, at de danske miljøregler, der regulerer landbrugets brug af gødning, er fejlimplementeret. Foreningen mener, at Danmark er for ambitiøs i gennemførelsen af EU's direktiv om nitrat, der skal beskytte grundvandet mod forurening af landbruget.

Landsretten skulle i dag isoleret set tage stilling til, hvorvidt de danske gødningsregler er sat ud af spil, mens sagen kører. Men det har Landsretten i dag afvist i en kendelse. Helt konkret lyder det, at Landsretten ikke har fundet tilstrækkeligt grundlag for at meddele opsættende virkning.

De fire første dage i Vestre Landsret er ifølge Bæredygtigt Landbrug ikke spildt.

- Efter min mening har vi alligevel vundet, for vi landmænd har nu endelig fået den viden, som vi skal bruge som kanonkugler mod modstanderne. Vi kan ikke puttes tilbage i uvidenhedens mørke. Nu kender vi fakta, og derfor er vi overbeviste om, at vi vinder sagen til slut", siger Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug.

Bæredygtigt Landbrug er en forening af ca. 4000 konventionelle og økologiske landmænd. Foreningen skriver selv på deres hjemmeside at de med "faglig og saglig argumentation, påpegning af urimeligheder og udokumenterede begrænsninger i produktionsforhold gå i spidsen for at skabe en bæredygtig fremtid for dansk landbrug. "