Poul Madsen (tv), Agri Nord, og Karl Kudsk, Mollerup, byder i år velkommen til en digital rund-visning i forsøgsmarken på Christianshøj, da det ikke er muligt at mødes fysisk på grund af Co-vid-19. De kan blandt andet vise en raps-linjesort, som klarer sig godt. Rapsen er generelt ikke så høj i år. Her viser de, hvor lav den er.

Landmændene går digitalt på besøg hos hinanden

Hvert år plejer 700-800 landmænd at mødes på Agri Nords forsøgsarealer på Christianshøj i Klarup i starten af juni. Her bliver de guidet rundt til de forskellige sorts-, ukrudts- og gød-ningsforsøg og bliver opdateret på den sidste nye, faglige viden. Det kan de også blive i år, men på grund af Covid-19 er den fysiske fremvisning aflyst.

I stedet bliver landmændene guidet rundt i de forskellige parceller af konsulenterne, som optager video og fortæller om resultaterne af de forskellige forsøg.
- Når nu vi ikke kan mødes fysisk, vælger vi den her løsning i stedet for, siger teamleder i Agri Nord Planteavl, Poul Madsen.

Dermed bliver Agri Nords og Mollerup Mølles årlige plantefaglige dag, Agri Farm Day afviklet digitalt  og skifter i år navn til Agri Farm Week.

En af de store trækplastre i årets forsøgsmark er parcellerne, hvor der er sået hvede med en speciel Horsch enkorns-såmaskine. Den har placeret hvert enkelt korn præcist modsat en almindelig såmaskine, der drysser kernerne mere upræcist ud i jorden.
- Det er tydeligt at se forskel i de to parceller, fortæller Poul Madsen.
Det er første gang, der er sådan en type forsøg i Aalborg, men andre forsøg blandt andet i Sønderjylland har vist op til 10 procent højere udbytter med den teknik.
- Vi ser planter med et meget bedre rodnet, der busker sig mere, i de marker, der er sået med enkorns-såmaskine, fordi vi får en ensartet vækst. Det giver robuste planter med stærkere stængler, så vi undgår lejesæd, siger Karl Kudsk, der er produktansvarlig for planter hos Mollerup Mølle.
Han vil heller ikke afvise, at de mere robuste og stærke planter kan være mere modstandsdygtige overfor sygdomme og bedre til at optage næringsstoffer.

Peter Jørgensen er drifstleder i marken på bedriften Christiansminde Multisite, som lægger jord til forsøgsmarkerne.
Han fik sået 1,5 hektar hvede med enkornssåmaskinen, og det er planen, at kornet fra de hek-tar skal henover brovægten og sammenlignes med den almindeligt såede hvede.
- Det bliver spændende at få set teknikken an, og vi håber selvfølgelig på højere udbytter, men også på at undgå at vækstregulere for lejesæd, siger han.

Det og meget mere kan landmænd og andre interesserede se digitalt på Agri Nords Facebookside - hvor der 
også være live-sending fra marken i morgen tirsdag kl. 15.00.