LIGE NU:

Landmand bremset i gødskning og såning nær sårbar højmose

En industrilandmand i Østhimmerland har gødsket, sprøjtet og sået græs lige op ad Tofte Mose, der udgør den sydlige halvdel af Danmarks største fredning. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har anmeldt sagen til Aalborg Kommune, som straks har påbudt lan

Som et led i Danmarkshistoriens største og dyreste fredning, Lille Vildmose i Østhimmerland, fik en industrilandmand mere end to millioner kroner i erstatning for at lade være med at sprede gødning og bruge sprøjtegifte på arealer nær Tofte Moses nordvestlige udkant, hvor der tidligere har været gravet tørv.

Alligevel lod landmanden for få dage siden maskiner køre ud i området lige op ad Tofte Mose, der er en af Nordvesteuropas største og bedst bevarede højmoser, hvorefter der blev spredt kunstgødning, brugt plantegifte og arealerne blev sået til med græs.

Det fik Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Aalborg Kommune til straks at kontakte Aalborg Kommune, der har tilsynet med, at fredningsbestemmelserne i Lille Vildmose bliver overholdt.

- Det er en stor skuffelse, at en landmand ved Lille Vildmose tilsyneladende ikke lever op til sine forpligtelser i fredningen af et af Danmarks allervigtigste naturområder, siger Willy Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening.

En ansat ved kommunens afdeling Park og Natur rykkede ud, da landmandens ansatte efter at have gødsket og sprøjtet kørte med såmaskiner i naturgenopretnings-området.

Landmanden fik påbud om straks at stoppe sin dyrkning, hvorpå der blev taget jordprøver til dokumentation.

- Det er udtryk for en arrogance uden lige, når den pågældende industrilandmand modtager en million-erstatning for efterfølgende at se stort og flot på alle aftaler om naturbeskyttelse ved at gødske og dyrke. Det er klart ulovligt og i tilgift uanstændigt og umoralsk i en sjælden grad, siger Willy Jørgensen.