Landpolitiet på vej i graven

Nordjyllands Politi overvejer at lægge land- og nærpolitiet sammen.

Tiderne har ændret sig, og derfor er der ikke længere brug for landbetjenten. Derfor overvejer Nordjyllands Politi nu at slå land- og nærpolitiet sammen for at udnytte ressourcerne bedre.

- Udover at færre ekspeditionssteder giver en bedre udnyttelse af ressourcer, handler det også om, at borgerne får en ensartet service, hvis vi fusionerer land- og nærpolitiet, siger politiinspektør Stig Lundbo fra Nordjyllands Politi.

En projektgruppe skal nu undersøge sagen nærmere, inden en endelig afgørelse omkring en sammenlægning bliver truffet.

Hvis der sker en sammenlægning, er det planen, at landbetjentene fortsat skal arbejde i den kommune, hvor de i dag har hjemme. I dag er der ni landpolitidistrikter i Nordjylland.