Foto: TV2/Nord

Landsretskendelse stopper ikke vindmøller

Miljøministeren glæder sig over, at landsretten slår fast, at byggeriet af vindmølletestcenter kan fortsætte.

Fældningen af træer og ekspropriationen af boliger i forbindelse med byggeriet af et nationalt testcenter for vindmøller i Thy fortsætter nu som hele tiden planlagt.
 
Det slår miljøminister Karen Ellemann (V) fast, efter at Vestre Landsret mandag kom med en længe ventet melding i sagen. Afgørelsen blev dog en mellemregning. For landsretten fortsætter behandlingen af spørgsmålet af, om testcentret og anlægsloven, som er vedtaget af et bredt folketingsflertal, er i strid med blandt andet EU's habitatsdirektiv.
 
Samtidig slår retten dog fast, at den videre juridiske behandling ikke skal have opsættende virkning på opførelsen af testcentret. Og det henholder miljøministeren sig til.
 
- Jeg er tilfreds med, at vi nu har rettens ord for, at vi fuldt lovligt kan fortsætte træfældning og ekspropriationer som planlagt, siger Karen Ellemann og fortsætter:
 
- Testcentret er vigtigt for vindmølleindustriens fortsatte konkurrenceevne og dermed også for de fremtidige indtægter til Danmark. Derfor er det glædeligt, at vi kan fortsætte.
 
Ministeren forventer derfor også, at de demonstrationer, der hen over sommeren har generet fældningen af de første 12 hektar træer, nu indstilles.
 
- Jeg går da ud fra, at demonstranterne vil respektere rettens afgørelse og lade arbejdet foregå i fred, siger hun.
 
Mens landsretten slår fast, at anlægsarbejdet lovligt kan fortsatte, så er afgørelsen fra landsretten mere ulden, når det gælder spørgsmålet, om testcentret kan påvirke naturen i strid med EU's habitatsdirektiv.
 
Det vil retten nu se nærmere på. Ministeren afviser dog at afvente den afgørelse.
 
- Det er ikke ualmindeligt, at store anlægsarbejder udløser retssager. Men jeg støtter mig til, at vi nu har rettens ord for, at det er fuldt lovligt at fortsætte byggeriet.