LIGE NU:

Lange ventetider til speciallæger

Ventetiden til speciallæger i Nordjylland er næsten 30 uger. Københavnerne skal vente under to uger. Manglen på speciallæger vokser de kommende år.

Manglen på speciallæger slår kraftigt igennem på ventetiderne til lægerne i Nordjylland og på Fyn, hvor patienten, der ikke har et akut problem, kommer til at vente henholdsvis 29,7 uger og 18,5 uger på at komme til.

Det viser en undersøgelse, som Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har foretaget blandt 80 tilfældigt udvalgte praktiserende speciallæger i Danmark, og som offentliggøres i denne uge i Lif's blad, Medicin&Mening.

Antallet af speciallæger varierer
Den markante forskel i ventetiden skal ses i lyset af, at antallet af speciallæger i forhold til befolkningstallet varierer betydeligt mellem de forskellige landsdele. I det centrale København er der mere end én speciallæge per 1000 indbyggere. I Sønderjylland er der cirka 10.000 indbyggere til hver speciallæge.

Formanden for de praktiserende speciallæger, Peter Haahr, mener, at der ikke er for mange speciallæger i København. Til gengæld mangler de i resten af landet.

- Lige nu er problemet, at det ikke er muligt at rekruttere speciallæger til at udføre opgaverne. Derfor kan vi forvente, at ventelisterne vil vokse i de kommende år, fordi der bliver færre og færre speciallæger til at løse opgaverne, siger Peter Haahr.

Han forudser, at der vil gå mellem 7 og 10 år, før problemerne med ventelisterne bliver løst.

Ventetiden lægges frem
Der findes i dag ingen officielle statistikker over ventelister til behandling hos speciallæger, men de praktiserende speciallæger er åbne over for, at ventetiderne lægges frem.

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Birthe Skaarup (DF), siger til bladet, at der er svært at gør noget ved problemerne "her og nu".

- Der er igangsat flere ting på området, hvor man for eksempel vil afkorte speciallægeuddannelsen, så der hurtigere kommer flere speciallæger ud i praksis, og ventetiderne til behandling dermed bliver kortere. Man bør se på, hvordan man kan gøre det mere attraktivt for speciallægerne at arbejde i Danmark, og det skal kunne betale sig for speciallægerne at påtage sig mere arbejde, siger Birthe Skaarup til bladet.

De Radikales Charlotte Fischer siger, at det er vigtigt, at ventelistetallene kommer frem.

- Lige nu fægter vi lidt i blinde, og jeg synes, at der er en alt for entydig fokusering på ventelisterne til sygehusbehandling, siger Charlotte Fischer.

/ritzau/