Foto: TV2/Nord

Lavere pensionsloft kan koste kvinder dyrt

Sænkningen af pensionsloftet til 55.000 kroner risikerer at gøre det dyrere for danske kvinder at blive skilt. Ifølge Spar Nord vil det nye loft nemlig sende særligt mændenes pensionsmilliarder over i livrenteordninger, og her er formuerne uden for kvindernes rækkevidde i tilfælde af skilsmisse.

Fra 1. januar 2012 risikerer kvindelige pensionsopsparere at blive dårligere stillet i tilfælde af skilsmisse. Det vurderer Spar Nord med henvisning til det nye og lavere loft på 55.000 kroner for fradragsberettigede indbetalinger på ratepensionen.
 
Ifølge Spar Nord vil sænkningen af loftet føre til, at særligt mandlige pensionsopsparere øger deres indbetaler på livrenteordninger, fordi det er en af de sidste pensionsordninger, der ikke er begrænset af et loft for fradragsberettigede indbetalinger. Og den udvikling kan blive dyr for kvinderne, fordi det i dag ikke er muligt at sikre sig en ligelig deling af opsparingen i livrenter ved hjælp af en ægtepagt.
 
- Sænkningen af pensionsloftet er uden tvivl med til at gøre ondt værre for kvinderne, siger chefanalytiker i Spar Nord Martin Lundholm.
 
- Idet mænd indbetaler markant mere til pension end kvinder, vil loftet på ratepensionen primært ramme den mandlige del af befolkning, der vil flytte pengene andre steder hen. Og her er livrenter det mest oplagte alternativ, fordi der ikke er noget loft for fradraget på den type opsparing, fortsætter han.
 
5,4 milliarder i spil
Tal fra brancheforeningen Forsikring & Pension viser, at pensionsindbetalinger for i alt 5,4 milliarder kroner om året bliver omfattet af det nye og lavere pensionsloft.
 
Godt 86 procent af de samlede danske indbetalinger til ratepension administreres af arbejdsgivere, og Martin Lundholm forventer, at mange af de indbetalinger, der overstiger 55.000 kroner, fremover vil blive indbetalt på livrenteordninger.
 
- Fremadrettet vil vi formentlig se en stor del af de indbetalinger, der overstiger 55.000 kroner, blive sendt direkte ind på en livrenteordning. I hvert fald for så vidt angår de indbetalinger, der administreres af en arbejdsgiver, vurderer Martin Lundholm.
 
Af de samlede indbetalinger til ratepension udgør de private pensionsordninger knap 14 procent, og her forventer Martin Lundholm i første omgang, at indbetalingerne vil falde med op mod en tredjedel. 
 
- Der er en tendens til, at danskerne i første omgang reagerer på ændringer i pensionslovgivningen ved at spare mindre op på pensionen. Men efterhånden som danskerne bliver dus med de nye regler, vil vi også her se en forskydning af indbetalingerne i retning af livrenteordningerne, lyder det fra Martin Lundholm.
 
Ægtepagt hjælper ikke
Spar Nord har tidligere afdækket, at danske kvinder i gennemsnit går glip af godt 130.000 kroner i pensionsformue, når de bliver skilt. Det skyldes, at mandens pensionsformue typisk er større end kvindens, og at mange kvinder ikke har sikret sig en ligelig deling af pensionsformuen i form af en ægtepagt.
 
Ægtepagter kan imidlertid kun sikre ligelig deling af den del af pensionsformuen, der ikke er opsparet i netop livrenteordninger.
 
- Livrenteordninger bliver kun i særlige tilfælde omfattet af formuefællesskabet, nemlig hvis ordningen ikke er rimelig efter lov om ægteskabets retsvirkninger. Da mange kvinder overser mandens ikke-rimelige ordning i tilfælde af bodeling ved separation eller skilsmisse, og man ikke på forhånd kan aftale ligedeling, bliver ordningerne nemt til de facto særeje, forklarer formand for Danske Familieadvokater Helle Larsen.
 
- Og som reglerne er i dag, er det derfor ikke muligt at sikre en ligelig deling af opsparingen i livrenter via en ægtepagt, fortsætter hun.
 
Som råd til kvinder - og ægtefæller generelt - opfordrer Martin Lundholm til, at man tidligst muligt får skabt sig et overblik over sine pensions- og formueforhold og efterfølgende aftaler præmisserne for, hvordan formuen skal deles i tilfælde af skilsmisse.
 
- En stor del af skævvridningen mellem mænd og kvinder kan trods alt stadig løses med en ægtepagt, men man skal være meget opmærksom på, at opsparingen i livrenter ikke omfattes af ægtepagten, slutter Martin Lundholm.