Lene Espersen roser Frederikshavn Kommune

Lene Espersen roser de kommuner, der har haft succes med at tiltrække borgere til de nye grundlister, der fra årsskiftet skal danne grundlag for, hvem der fremover kan blive udpeget som domsmænd og nævninge.

Blandt kommunerne er Brønderslev og Frederikshavn.
- Det er rigtigt flot, siger Lene Espersen, der tror på, at der fremover måske ikke vil komme markant andre domme end hidtil, men domme der i langt højere grad afspejler det billede, flertallet af den danske befolkning har, når det gælder kriminalitet.
I Frederikshavn annoncerede kommunen i aviser og på nettet efter interesserede borgere. Det lykkedes. 49 borgere reagerede på annonceringen, og af dem er nu 42 skrevet på op den grundliste, som kommunen skal indberette til det juridiske system. Derpå trækkes der lod blandt navnene, når der er brug for helt almindelige mennesker uden juridisk baggrund eller kendskab i forbindelse med domsmandssager og retssager, der når til landsretterne og en nævningesag.
Domsmændene og nævningene fungerer i sådanne forbindelser som repræsentanter for den almindelige danske retsfølelse og er i samarbejde med de juridiske dommere med til at afgøre sagernes afgørelse.
I Frederikshavn frasorterede man i forbindelse med sammensætningen af grundlisterne de personer, der ville fylde 70 år i den fire-årige periode fra 2008, når de nye lægdommere skal tiltræde de danske retssale.