LIGE NU:

Levende hegn med statsstøtte

30 mio. afsat til landskabsprojekt

Fødevareministeriet har i 2007-2008 afsat 30 mio. kr til støtte af etablering af landskabs- og biotopforbedrende.

Der kan hentes 40 procent af udgifterne. Hvis landmænd og lodsejere i særlig grad tilgodeser miljø- og naturhensyn og de rekreative interesser, stiger tilskuddet til 60 procent.

- Tilskudsordningen er en håndsrækning til landmændenes og lodsejernes meget vigtige arbejde med at skabe åndehuller for det vilde dyre- og planteliv og sikre variation i det danske landskab, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Fødevareministeren lægger samtidig vægt på, at ordningen tilskynder foreninger og sammenslutninger til at udvikle kultur- og landskabsværdierne. /ritzau/