Foto: TV2/Nord

Lille risiko for mund- og klovsyge i Danmark

Fødevarestyrelsen anser det for meget usandsynligt, at den britiske mund- og klovsyge spreder sig til Danmark og Nordjylland

Danske husdyrproducenter behøver ikke at frygte, at mund- og klovsygen i England skal sprede sig til Danmark. Sandsynligheden for, at smitten når herover, er nemlig meget lille, vurderer Fødevarestyrelsen.

Danmark importerer meget få dyr fra Storbritannien, og foreløbige undersøgelser viser, at der ikke er importeret dyr siden 22. maj. Derfor er risikoen for, at sygdommen er kommet til Danmark ad den vej, meget begrænset.

I forbindelse med det seneste udbrud af mund- og klovesyge i Storbritannien i 2001 indførte Danmark desuden særregler for at forebygge indførsel af sygdommen med dyr og transportkøretøjer, og disse regler er stadig i kraft.

Mund- og klovesyge er en meget smitsom sygdom, der rammer klovbærende dyr. Den kan også smitte til mennesker, men symptomerne svarer kun til en mild influenza, oplyser Fødevarestyrelsen.