01:36

Foto: Arkiv

1 af 2

Lille Vildmosecenteret får millioner til elg-formidling

Nordea-fonden giver knap ni millioner til Lille Vidmosecenteret, der skal formidle viden om de dyr, der fra 2016 bliver at finde i Lille Vildmose - elge.

Men en bevilling på 8,8 millioner kroner fra Nordea-fonden til Lille Vildmosecenteret bliver det muligt fra 2016 at skabe en ny og spændende formidling af viden om de største dyr i den danske natur - krondyr og elge.

-Med denne uddeling kan vi på centret etablere og udvikle nye publikumsfaciliteter i form af en interaktiv udstilling, web-baseret formidling, udsigtstårne med lærings- og hands-on-installationer og stiforløb med oplevelser og overraskelser. Det bliver en helt ny nordjysk attraktion, udtaler Bo Gregersen, der er Lille Vildmosecenterets leder.

Elgen vender nemlig tilbage til den danske natur, når de i 2016 udsættes som naturplejere i det område af mosen, der ejes af Aage V. Jensens Naturfond.

- Elgen er velegnet til sammen med krondyrene at hindre at mosen gror til med pil og birk. Med sin størrelse og sin levevis, kan elgen indgå som en del af mosens pleje og som en dynamisk del af økosystemet. Elgen vil bidrage til større biodiversitet og desuden til helt nye naturoplevelser, siger naturfondens direktør Anders Skov.

Hans Henrik Henriksen, Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune, glæder sig også over uddelingen.

- Lille Vildmose er et unikt naturområde med sin egen dynamik. Med Nordea-fondens uddeling kan der skabes en formidling, hvor brugerne får mulighed for at få kendskab til og indsigt i, hvad området kan give af smukke oplevelser. Og så glæder det mig, at det igangværende LIFE-projekt, som er et samarbejde mellem Aage V. Jensen Naturfond, Naturstyrelsen, Lille Vildmosecentret og Aalborg Kommune, får et yderligere løft på formidlingsområdet med uddelingen fra Nordea-fonden.