Seneste nyt:

Limfjordsrådet i desperat bøn: - Hjælp os med at opspore spøgelsesgarn

Limfjordsrådet anslår, at der netop nu flyder omkring 1.000 glemte ellers løsrevne fiskenet rundt i Limfjorden, som risikerer at ødelægge fiskeriet og dyrelivet.

Hvert år ender tusindvis af hummere, krabber og fisk deres dage i et spøgelsesnet. Et net, der er glemt eller tabt af en fisker, og som fortsætter med at 'fiske' på egen hånd i mange år - hvis der ikke gøres noget.

Limfjordsrådet skønner, at der for tiden er mere end 1.000 spøgelsesnet. Alene ved en lille del af Nissum Bredning blev der på bare 14 dage bjærget 300 net.

Men det kan være svært at opsnuse de mange spøgelsesnet overalt i Limfjorden, og derfor beder Limfjordsrådet nu alle borgere, der færdes i og ved Limfjorden, om at hjælpe.

Sådan kan spøgelsesnet fra Limfjorden se ud. Foto: Jesper Appel, Appel Adventure
Sådan kan spøgelsesnet fra Limfjorden se ud. Foto: Jesper Appel, Appel Adventure

- Vi vil gerne have, de går ind på Limfjordsrådets hjemmeside og bruger den vejledning, der ligger dér til digitalt at registrere et net, hvis de kommer i kontakt med det. Enten via ankeret på deres lystbåd eller via en dykker, der er ude at dykke. Registrér lokationen på det, du har observeret, lyder opfordringen fra formand Jens Lauritzen.

Når først positionerne er angivet på hjemmesiden, er det betydeligt nemmere for Limfjordsrådet at genfinde og fjerne fiskeredskaberne, der ellers slår dyr ihjel og samtidig bidrager til at øge plastforureningen i Limfjorden. 

Hør Limfjordsrådets formand fortælle om spøgelsesnettene:

Formand: Nemt at anmelde net

Selv om man måske ikke har så meget digitalt fingersnilde, så kan man sagtens benytte sig af det nye værktøj og anmelde spøgelsesnettene, lover formanden for Limfjordsrådet.

- Det nye værktøj er nemt at bruge, og vi håber, mange fiskere, sejlere, dykkere og andre brugere af fjorden vil hjælpe med at indrapportere, når de finder eller mister fiskered-skaber i fjorden. Sådan kan vi få et bedre overblik over problemet og lokalisere hotspots. Det giver os bedre for-udsætninger for at få gang i oprydningen, lyder det fra Jens Lauritzen.

Udover at bede om befolkningens hjælp i jagten på problematiske spøgelsesgarn, går Limfjordsrådet også politisk til værks.

Formanden mødes sidst i april med minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S). 

- Det er vores håb, at vi ved at konkretisere omfanget af problemet endnu mere, kan få tilført de nødvendige midler til oprydningen, siger Jens Lauritzen.

Glemte eller løsrevne fiskenet i Limfjorden slår hvert år mange dyr ihjel uden grund - det skal der gøres noget ved, mener Limfjordsrådet. Foto: Jesper Appel, Appel Adventure
Glemte eller løsrevne fiskenet i Limfjorden slår hvert år mange dyr ihjel uden grund - det skal der gøres noget ved, mener Limfjordsrådet. Foto: Jesper Appel, Appel Adventure